Neďaleko Popradu otvorili lesnú škôlku pre deti

Jej prioritou je umožniť deťom veľa pohybu a aktivít v prírode za každého počasia. „Práve prostredie lesa nám poskytuje veľa možností, ako aj pri bežnej vychádzke rozvíjať u detí trpezlivosť, vytrvalosť, vzájomnú spoluprácu. Deti budeme zapájať do bežných činností v škôlke, môžu pomáhať v kuchyni, starať sa o zeleninovú záhradku či kvety,“ vysvetlila jedna z pedagogičiek novootvorenej materskej školy Erika Kicová.

Dnes je tu spoločenský dopyt, aby sa vzdelávanie detí uskutočňovalo vo väčšom kontakte s prírodou a s reálnym životom,“ vysvetlil jednu z hlavných myšlienok vzniku projektu Ondrej Zoričák, zriaďovateľ oboch inštitúcií. Potvrdil tiež, že o takýto spôsob vzdelávania je záujem hlavne v škandinávskych krajinách, no postupne aj na Slovensku.

Materská škola a Zariadenie lesnej pedagogiky sú súčasťou novovznikajúcej obytnej lokality Krásne Sady Mlynica, založenej na princípoch permakultúry, teda udržateľného rozvoja. Areál Krásnych Sadov sa rozprestiera na ploche viac ako 100 hektárov. (sita)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech