Protischránkový zákon podľa kancelárie Ružička and Partners postúpil novelou o level vyššie

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. Napriek pozitívnemu hodnoteniu novely však podľa advokátskej kancelárie naďalej existuje priestor na precizovanie zákona, a to najmä v jeho procesnej časti.

Zákon podľa advokátskej kancelárie

Takzvaný protischránkový zákon podľa advokátskej kancelárie Ružička and Partners postúpil novelou o level vyššie. Ako pripomenula kancelária v tlačovej správe, novela zákona o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť od 1. septembra 2019. „V prvom rade je veľmi dobré, že novela neokliešťuje pozitívne účinky zákona a existujúce nástroje na zabezpečenie maximálnej transparentnosti obchodovania so štátom. Novela zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien, ktoré ocenia tak podnikatelia, ako aj oprávnené osoby,“ uviedol partner advokátskej kancelárie Ružička and Partners Ján Azud.

Medzi tieto patrí napríklad zúženie okruhu pôsobnosti zákona. To sa podľa kancelárie prejaví napríklad v tom, že povinnosť registrácie po novom nebudú mať podniky odoberajúce energie vo veľkom množstve. „Keďže odber energií sa spravidla uskutočňuje v rámci bežného obchodného styku, povinnosť registrácie sa v tomto prípade míňala účelu zákona. Povinnosť registrácie nebudú mať ani verejné podniky, banky, poisťovne a niektoré finančné inštitúcie, ktorých registrácia bola vzhľadom na ich postavenie zbytočná,“ uviedla advokátska kancelária.

Bude zlepšením?

Polepšiť by si podľa nej mali aj veľké zahraničné firmy – emitenti cenných papierov, ktoré budú môcť výrazne zredukovať počet zapísaných osôb. „Zákon myslí aj na ochranu osobných údajov, keďže za určitých podmienok bude umožnené namiesto údajov o trvalom pobyte fyzickej osoby zapísať údaj o sídle spoločnosti. Oprávneným osobám uľahčí prácu zavedenie tzv. dobrovoľného overenia identifikácie, ktoré spočíva v tom, že oprávnené osoby budú môcť vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod aj mimo zákonom povinne stanovených udalostí,“ konštatovala kancelária. Novela zákona podľa nej operatívnym spôsobom rieši aj medzery zákona, ktoré vyšli najavo v aplikačnej praxi súdu, pričom sa ich snažili využiť subjekty, voči ktorým sa viedlo konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.

Právna úprava registra

„Po novom zákon výslovne uvádza, že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, súd toto konanie dokončí,“ upozornili Ružička and Partners. Veľmi podstatnou je podľa nich skutočnosť, že v prípade výmazu spoločnosti sa táto spoločnosť nebude môcť nasledujúce dva roky do registra znova zapísať, čo bude firmy motivovať odhaľovať svoje skutočné vlastnícke pozadie ešte viac ako vysoké finančné pokuty. Napriek pozitívnemu hodnoteniu novely však podľa advokátskej kancelárie naďalej existuje priestor na precizovanie zákona, a to najmä v jeho procesnej časti.

Parlament schválil novelu takzvaného protischránkového zákona 27. júna. Novela pochádza z dielne ministerstva spravodlivosti. Rezort považoval za nevyhnutné protischránkový zákon vyhodnotiť po jeho zavedení. „Cieľom novely je v reakcii na vyhodnotenie právnej úpravy registra partnerov verejného sektora vykonať korekcie tak, aby bol zachovaný jej účel vymedzený Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Zároveň aby došlo k vyváženiu právnej úpravy tak, aby sa odbúrala zbytočná administratívna záťaž tam, kde je to účelné,“ uvádza rezortný materiál.

 

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech