Trnavu a Zeleneč spojí nová cyklotrasa

Mesto Trnava, obec Zeleneč, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a spoločnosť Island podpísali v závere júna zmluvu o spolupráci v oblasti cyklodopravy na projekte Cyklotrasa Trnava – Zeleneč. TASR o tom informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.

Cieľom projektu je podpora cyklodopravy v Trnavskom kraji ako jeden zo základných predpokladov na rozvoj cestovného ruchu. Cyklotrasa sa začne v intraviláne mesta Trnava na Zelenečskej ulici a povedie po ľavej strane cesty III/1287 od kruhovej križovatky Zelenečskej ulice s Mikovíniho ulicou smerom na Zeleneč.

„Na základe uzavretej zmluvy TTSK zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na územné a stavebné konanie, predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v prípade získania nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ vybuduje cyklotrasu v extraviláne Trnava – Zeleneč,“ uviedol Vacek. Mesto Trnava sa zaviazalo zapracovať a schváliť projekt cyklotrasy v územnom pláne mesta, opraviť povrch cyklopruhov, ako aj vykonávať zimnú údržbu na Zelenečskej ulici.

Obec Zeleneč podľa zmluvy zabezpečí vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti siete cyklotrás v katastri obce s napojením na susedné obce a schválenie siete cyklotrás v územnom pláne obce. Spoločnosť Island na vlastné náklady vybuduje časť cyklotrasy od kruhovej križovatky na Zelenečskej ulici po ľavej strane cesty triedy III/1287 po celej šírke pozemku v jej vlastníctve.

 

 

 

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech