Staf­fi­no sme­ru­je do sve­ta

Šandi / 2. októbra 2014 / Business

Staf­fi­no je slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá rie­ši prob­lém nespo­koj­ný­ch zákaz­ní­kov a vytvá­ra pries­tor na spät­nú väz­bu. Tú dosta­nú pria­mo mana­žé­ri pod­ni­kov, hote­lov, reštau­rá­cií, obcho­dov a množ­stva ďal­ší­ch pre­vá­dzok. O Slo­ven­skej apli­ká­cii Staf­fi­no sme už v minu­los­ti písa­li. Teraz pri­ná­ša­me upda­te.

 

Od januára štartuje Staffino už aj v Dubaji, Viedni, Prahe a Dubline.

 

Ako to funguje?

Staffino používa foursquare na získanie geolokácie jednotlivých prevádzok. Tie sú zobrazované podľa vzdialenosti od polohy užívateľa. Po výbere konkrétneho baru alebo reštaurácie sa zobrazí zoznam ľudí, ktorí v danej prevádzke pracujú. Obsluhe môžete buď poďakovať, pokiaľ ste boli spokojní, alebo stlačiť button Dissapointed v prípade nespokojnosti. Staffino umožňuje okrem nahlásenia aj opísanie vzniknutého problému, na ktorý mu v real time môže spätne reagovať majiteľ alebo prevadzkár.

''Staffino sa používa momentálne v 30 reštauráciách. Tento týždeň bude hotové webové rozhranie a teda aplikácia pre business ownerov bude aj na webe, nielen na ipadoch. V Bratislave Staffino používajú tie najlepšie reštaurácie a hotely: Fou Zoo, Savage Garden, U Kubistu, Hotel Carlton, All Stars, San Marten, Green Budha, Vea Cafe, Cafee Del Centro, Street 54 a ďalšie. Dopyt prejavili aj iné segmenty, nielen HORECA.

 

cvbxcvbxcvxb

 

Vylepšovať služby a počúvať svojich zákazníkov chcú uź aj v tanečnej škole Riverpark dance school, kuriérske služby GO4, predajne iStores a mnohé iné.'' konštatuje Katarína Klinková.

''Dodnes si aplikáciu stiahlo viac ako 900 používateľov. 1200 feedbackov bolo zaslaných, prevažne pozitívnych. Používatelia šíria aplikáciu aj do pobočiek, ktoré nemajú u nás vytvorené konto a nechali spätnú väzbu na dalších 420 prevádzkach, ktoré budeme následne kontaktovať. Feedback bol zanechaný už v 14 krajinách sveta.'' dopĺňa Katarína Klinková.

Pridať komentár (0)