Star­tup Sau­na Bra­ti­sla­va: roz­že­rav­te svoj star­tup!

Rišo Néveri / 5. septembra 2014 / Lifehacking

Posu­núť seba a svoj star­tup na novú úro­veň je cie­ľom kaž­dé­ho star­tu­pis­tu. Spô­so­bom ako to naprí­klad doká­zať je zís­kať kon­štruk­tív­nu kri­ti­ku a stret­núť sa s men­tor­mi, kto­rí vám v tom pomô­žu. Taká­to prí­le­ži­tosť sa Vám naskyt­ne už 30. Sep­tem­bra na akcii Star­tup Sau­ny — top akce­le­rá­to­ra Sever­nej a Východ­nej Euró­py.

 

Startup Sauna v spolupráci so slovenským BrainHousom prichádza do Bratislavy s cieľom poradiť a pomôcť nádejným slovenským startupom. Počas jednodňovej akcie sa tímy stretnú so skúsenými mentormi, získajú hodnotný feedback a tí najlepší sa možno dostanú do samotného akcelerátora.

 

Medzi mentormi nájdete Paola Borellu riaditeľa AppCampus, zodpovedného za nakopnutie ekosystému s Windows Phone aplikáciami, Juha Kaunista s 15 ročnou skúsenosťou s online biznisom a service designom a Mikea Bradshawa komunitného a prezentačného poradcu.

 

startup sauna mentori

 

Jedná sa o bezplatnú, jednodňovú akciu, do ktorej mentori zvolia spomedzi prihlásených tímov tie najvhodnejšie. Dôraz sa kladie na výnimočné tími s potenciálom narásť a rozšíriť svoje pôsobenie do zahraničia. Takýto tím by mal vedieť predložiť hotový produkt, alebo fungujúci prototyp. Po akcii v samotnom BrainHouse sa koná afterparty v priestoroch Connect Coworkingu(hudba, pivko, networking...).

 

Program:

Mentoring v BrainHouse

10:00 – Úvod akcie a predstavenie mentorov

10:30 – Pitch startupov (3min/tím)

12:00 – Obed

13:00 – 1on1 coaching round

17:00 – Zhrnutie

18:30 – After party pre každého slovenského startupistu v Connect Coworkingu

 

Startup Sauna je výborná príležitosť pre komunitu, tak neváhajte a dajte o akcii vedieť svojim známym. Pre prihlásenie svojho startupu kliknite na tlačidlo “Chcem ísť”. Prihlásiť sa môžete do 24. Septembra.

Pridať komentár (0)