Star­tu­pis­ti, roz­prá­vaj­te sa so svo­ji­mi zamest­nan­ca­mi – budú vás milo­vať

Dárius Polák / 16. decembra 2015 / Lifehacking

Na zákla­de výsku­mov, 50 % ľudí odchá­dza zo svo­jej prá­ce, pre­to­že nemô­žu zniesť svoj­ho pria­me­ho nad­ria­de­né­ho. Čo však chcú tým­to ľudia naozaj pove­dať, je to, že im chý­ba lep­šia komu­ni­ká­cia so svo­jim mana­žé­rom. Pokiaľ je komu­ni­ká­cia cha­bá, je väč­šia šan­ca, že odídu.

Komunikácia so svojim tímom, ktorá je otvorená, úprimná a pravidelná je pre manažéra kritická, ak si chce svojich najlepších ľudí udržať motivovaných počas dlhých nocí, keď sa startup dostane do ťažkých časov.

Že nie ? Vyskúšaj zopár týchto tipov počas nasledujúcich pár týždňov a zistíš sám.

startupteam

 

Rozprávajte sa o nepracovných záležitostiach

Raz za čas (minimálne 1x za mesiac), sa stretni so svojim tímom na káve, obede, športe, poprípade sa s nimi len prejdi a rozprávajte sa o hocičom, len nie o práci. Rozprávajte sa o rodine, partnerovi, záľubách atď..

 

Spýtaj sa, ako im môžeš pomôcť

Každý týždeň sa všetkých vo svojom tíme opýtaj, ako im môžeš pomôcť.  Tzv. „servant leadership“, v ktorom si uvedomíš, že tvojou úlohou je slúžiť celému svojmu tímu a nie naopak, je spôsob, akým sa ti zamestnanci zdôveria o svojich výzvach a problémoch.

1-WyLb0pyaa2ZZvEZVu-tIIQ

 

Rozprávaj viac príbehov

Pamätáš si, keď si bol malý a tvoji rodičia ti hovorili príbehy ? Páčilo sa ti to, však ? Nebudeš prekvapený, keď ti poviem, že dospelí sú na tom rovnako. Ľudí viacej zaujmeš, pokiaľ im situáciu vysvetlíš prostredníctvom príbehu, „keď som bol tam, stalo sa mi toto, a vyriešil som to takto“, než akoby si skrátka povedal „sprav toto“.

 

Buď (naozaj, naozaj, naozaj) úprimný

Vykašli sa na štatút CEO a buď iba sám sebou. Pokiaľ veci nejdú tak ako by mali, povedz pravdu. V prípade, že už máš plán, prejdi si ho s každým členom tímu, ak  nie, povedz im, že ho ešte nemáš ale usilovne na ňom pracuješ (ak je to pravda ;)). Nevedieť, na čom startup stojí a kam smeruje, je jeden z najhorších pocitov, ktorý môžu tvoji zamestnanci mať.

taiwan-startup-stadium-alfred-bend-labs

 

Odstráň zábrany

Je niekto, kto tvoj tím spomaľuje ? Nájdi si čas, sadnite si spolu a úprimne sa porozprávajte, počúvajte sa navzájom, načrtnite možnosti. Ak nenájdete spolu správnu cestu, rozlúčte sa. Neakceptuj status quo.

 

Buď starostlivý

Prirodzene sa staraj o blaho každého člena tvojho tímu. Byť autentickým lídrom znamená robiť viac, než len regulárne strategické mítingy 1 na 1. Zvýš úsilie, ľudia si to všimnú – a ocenia to.

Či už si CEO, manažér alebo stážista, na konci dňa si pamätaj toto – správaj sa k ostatným, tak ako chceš aby sa oni správali k tebe. Sleduj spätnú väzbu a ukáž úprimnú snahu.

To je všetko. Nepotrebuješ čítať knihu o leadership-e alebo si spraviť kurz. Najjednoduchšie veci bývajú tými najefektívnejšími. Každý z nás sme iní a pritom sme všetci rovnakí. Hlboko vo vnútri chceme všetci to isté:

  1. Chceme pocit rešpektu
  2. Chceme pocit dôležitosti
  3. Chceme mať pocit, že nás má niekto rád.
Startup Stock Photos

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)