Startupové spasenie Slovenska sa nekoná

  • "Národné podnikateľské centrum NPC má predstavovať one-stop-shop, poskytujúci široké portfólio služieb pre začínajúcich, ale aj skúsených podnikateľov, start-upy... Zadarmo...", píše dokument od spomínaného podnikateľského centra, ktoré vyrastá v Bratislave. Super konečne sa dostane každému startupu na Slovensku expertízy a pomoci! No... takmer...
image_1439288526.jpeg
  • "Národné podnikateľské centrum NPC má predstavovať one-stop-shop, poskytujúci široké portfólio služieb pre začínajúcich, ale aj skúsených podnikateľov, start-upy... Zadarmo...", píše dokument od spomínaného podnikateľského centra, ktoré vyrastá v Bratislave. Super konečne sa dostane každému startupu na Slovensku expertízy a pomoci! No... takmer...

 

Čítam si tak dokument: „Služby v oblasti ochrany a komercializácie inovácií poskytované firmám z Bratislavského kraja“ a nejak mi to nesedí. Dostávame ho od NÁRODNÉHO podnikateľského centra (NPC – mimochodom odvážna skratka) a v názve sa tvrdí, že sa jedná o podporu v Bratislavskom kraji. Nie som síce expert na definíciu národu, ani neviem, či sa v nejakých dokumentoch zakopaných pod parlamentom neuvádza Bratislavský kraj ako Slovenský národ, ale pokiaľ viem, Bratislavský kraj nezahrňuje Banskú Bystricu ani nesiaha za Michalovce, či Košice, kde sa mnoho našich startupových a podnikateľských nadšencov nachádza. To naozaj nemôžeme poskytnúť pomoc z Bratislavy cez magicky fungujúcu sieť informácií zvanú Internet?

 

 

Prepáčte, nechal som sa trocha uniesť. Jedná sa predsa o dobrú vec. NPC má predsa „pomôcť a poskytnúť široké portfólio služieb pre začínajúcich, ale aj skúsených podnikateľov, start-upy, študentov a kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu, ale aj pre všetkých nadšencov, ktorí sa chcú dozvedieť viac zo sveta podnikania. Národné podnikateľské centrum vzniká s podporou štrukturálnych fondov EÚ a má ponúknuť širokú škálu služieb. Služby v oblasti transferu technológií a podpory inovácií Vám poskytuje Centrum vedeckotechnických informácií SR v spolupráci s BIC Bratislava, s.r.o.“

 

 

„Služby sú realizované skúsenými expertmi spoločnosti BIC Bratislava, CVTI SR a externými expertmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práv duševného vlastníctva, podpory inovácií a transferu technológií a marketingovej praxe.“ Experti a nemenovaní externí experti vám teda s vaším startupom určite pomôžu hneď ako sa vám predstavia. Aby som sa nachvíľu vrátil k poskytovaným službám „Odhad komerčného potenciálu“ znie pre mňa trocha obmedzujúco, keď sa bavíme o startupoch. Ak budete počúvať na externú firmu, že čo dokážete, zrejme vás to bude iba obmedzovať. Ako sa hovorí mier na mesiac, pri najhoršom skončíš medzi hviezdami.

 

Ak by ste mali záujem o poskytované služby stačí kontaktovať BIC Bratislava (počkať prečo nie NPC?) a poprosiť o bližšie informácie. Je však dôležité spomenúť, ktoré služby by ste od podnikateľského centra nemali očakávať (zrejme tie finančne najnáročnejšie):

 

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech