Star­tu­py hlás­te sa! Onli­ne klub chce rie­šiť vaše prob­lé­my.

Luky Gašparík Sr. / 29. januára 2015 / Tools a produktivita

Mate biz­nis deve­lop­ment ale­bo mar­ke­tin­go­vý prob­lém? Kto­rý potre­bu­je­te vyrie­šiť. Onli­ne klub a Sapie Vám dajú k dis­po­zí­cii 6 šikov­ný­ch štu­den­tov, kto­ri pod tak­tov­kou skú­se­ný­ch lek­to­rov z agen­tú­ry onli­ne Toro budú 2 mesia­ce pra­co­vať na vašom pro­jek­te.

Výhody pre startup: 

Študenti marketingu pracujú na vašom projekte 2 mesiace zdarma

- Vedenie specializovanej agentury a podpora zo strany vysokej školy
- 6 hláv plných nápadov len pre vás
- Google adwords kampaň 
 

Študenti získajú: 

- Skúsenosti s reálnym biznisom
- Prácu v tíme na skutočnom projekte
- Skúsenosti zo sveta online marketingu, biznis developmentu
 
 
Andrea Tittelová, YPE: "Možnosť získať podporu pri tvorbe našej AdWords kampane a tým vytvárať kvalitnejšiu a lepšiu politiku a verejnú správu na Slovensku môžeme len vďaka projektu od SAPIE a Online klubu. Vďaka mentoringu zo strany agentúry, vlastnému stážistovi a kvalitne nastavenej kampani vieme produkty YPE ako je Akadémia dobrej politiky, či unikátny Švajčiarsky stážový program, sprostredkovať ľuďom na Slovensku a vytvoriť unikátne možnosti ako rozvinúť politiku a verejnú správu."
 
 
 
 
Cieľom spolupráce Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku (SAPIE) a Online klubu na Ekonomickej univerzite je vytvoriť priestor na prepojenie inovatívnych organizácií a mladých talentovaných ľudí. Študenti, ktorí sa zapájajú do projektu majú záujem naučiť sa viac a získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia. SAPIE chce pomáhať začínajúcim podnikateľom na ich ceste za úspechom, a preto sa spojil s Online klubom aj v letnom semestri, ktorí bude zameraný na praktické skúsenosti. Študenti budú počas semestra pracovať v tímoch, 6 hláv sa spojí pri práci na jedno projekte, budú koučovaní expertmi z agentúry Online Toro a k dispozícii dostanú aj podporu od Google. 
 
Startupy a neziskové organizácie, ktoré sa do projektu zapoja navyše dostanú od Google 240 Eur na reklamu na AdWords. 
Pridať komentár (0)