Štát, veda a startupy? Môže byť

  • NCP VaT: čo sa skrýva za touto skratkou? Tušíte správne, bude to nejaká štátna inštitúcia. Konkrétne ide o inštitúciu spadajúcu pod Ministerstvo školstva a Centrum vedecko-technických informácií SR. Jej úlohou je približovať vedu ľuďom zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom. Aha, tá skratka. Tak celý názov znie Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky.
image_1400533731.jpeg
  • NCP VaT: čo sa skrýva za touto skratkou? Tušíte správne, bude to nejaká štátna inštitúcia. Konkrétne ide o inštitúciu spadajúcu pod Ministerstvo školstva a Centrum vedecko-technických informácií SR. Jej úlohou je približovať vedu ľuďom zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom. Aha, tá skratka. Tak celý názov znie Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky.

 

Ešte vo februári 2007 schválila vláda dokument s názvom Stratégia popularizácie vedy a techniky na Slovensku. Jedným z výstupov bolo aj zriadenie centra, ktorého hlavným poslaním by bolo práve napĺňanie schválenej stratégie, tak niekoľko mesiacov po schválení Stratégie vzniklo práve toto NCP VaT. Predstavuje podporný nástroj popularizácie vedy a techniky tak na Slovensku, ako aj smerom von, do zahraničia.

 

Centrum podporuje prezentáciu výsledkov vedeckých skúmaní napríklad prostredníctvom svojich podujatí alebo pravidelných aktivít. Tiež je platformou pre vedcov, kde môžu nájsť podporu na budovanie infraštruktúry alebo hľadanie a získavanie tých správnych ľudí, či zázemím pre mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať vede. Rovnako predstavuje partnera pre podnikateľov, média a verejnosť pri získavaní informácií z oblasti slovenskej vedy a pri nadväzovaní spolupráce.

 

 

 

Aktivity, ktoré poznáte

 

Aby centrum plnilo svoju úlohu, musí prichádzať so zaujímavými a inovatívnymi myšlienkami pri práci s verejnosťou. Medzi také určite patria tri neprehliadnuteľné podujatia. Niektoré z nich určite poznáte aj z vlastnej skúsenosti alebo aspoň z médií.

Prvým, a pravdepodobne najznámejším, je Noc výskumníkov. Koná sa každoročne už od roku 2007 s cieľom priniesť medzi ľudí významné výsledky vedy na Slovensku, ktoré však mali dosah aj na zahraničie. Tu nájdete reportáž z minulého ročníka.

Nemenej známou akciou je Týždeň vedy a techniky. V rámci tohto týždňa sa uskutočňuje nielen konferencia, výtvarná a fotografická súťaž, ale napríklad aj súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl. Tento ročník (2014) bude mať aj jedno prvenstvo – prvýkrát sa budú premietať vedecké filmy pod (celkom „nečakaným“) názvom Festival vedeckých filmov.

Na záver musím spomenúť ešte jednu pravidelnú akciu, ktorú si dobre pamätám z plagátov po meste – Veda v centre. Raz za mesiac povie odborník pár slov k téme zo svojho odboru. Napríklad v Bratislave sa v máji môžete tešiť na prednášku Ivana Chodáka s názvom Bio/eko/plasty: Exit z doby plastovej…?. Veda v centre nie je len výsadou Bratislavy. Zúčastniť sa môžete aj v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Piešťanoch.

Samozrejme, spomenul som len niektoré z možností, ako sa NCP VaT prihovára širokej verejnosti. Viac toho nájdete na ich stránke

 

 

Prečo o tom píšem na startitup? Portál je aj o začínajúcich podnikoch, ktoré sa prostredníctvom výskumu, vedy a technológií snažia zjednodušiť životy nás všetkých. Ale to ste si asi stihli všimnúť. Je však dôležité pozrieť sa aj na to, ako sa k tejto otázke stavia druhá strana – štát. Súhlasím, že podpora by mohla byť väčšia a intenzívnejšia. Vždy môže byť. No aj v skromných podmienkach mnohí dokázali preraziť. Koniec koncov, kto vie, možno raz práve vďaka NCP VaT vyrastie nový Štefan Klein

 

zdroj: ncpvat.cvtisr.sk, commerce.gov, hvezdaren.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK