Študentom sa nepáčila ich trieda, tak si ju vylepšili. Vďaka ich zelenej stene ich pozná celé Slovensko

  • Traja študenti z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši neboli spokojní s výzorom ich triedy
  • Vznikol teda nápad postaviť zelenú stenu - stenu z paliet, v ktorej budú zakomponované izbové rastliny
  • Projekt po zrealizovaní vyhral súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj priazeň celej školy
stena
Dominik Nosko
  • Traja študenti z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši neboli spokojní s výzorom ich triedy
  • Vznikol teda nápad postaviť zelenú stenu - stenu z paliet, v ktorej budú zakomponované izbové rastliny
  • Projekt po zrealizovaní vyhral súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj priazeň celej školy

Sú len traja, ale aj tak sa im podarilo vytvoriť niečo nezabudnuteľné. Dominikovi, Ivane a Karolíne sa nepáčila ich trieda. Prišla im príliš prázdna a smutná. Škola predtým nedovoľovala ozdobovať steny, trojica však prišla s inovatívnym a trvácnym spôsobom, ako tento zákaz obísť. Dôležité taktiež bolo, aby bol nápad finančne nenáročný, moderný a ekologický. Po čase sa zrodila myšlienka skonštruovať zelenú stenu, ktorá priestor nielen skrášli, ale prinesie aj potrebnú zeleň. Koncept spočíva v izbových rastlinkách povkladaných do steny z drevených paliet. Pomocnou rukou projektu bola aj súťaž papierenskej firmy Mondi SCP z neďalekého Ružomberka. Práve výhra v tejto súťaži zabezpečila financie na realizáciu.

Výhra pozostávala zo sumy 500 €, no študentom postačila. Pokryli ňou všetko – palety, kvety, zeminy aj odborníka na rastliny. Na zavlažovanie výrazne prispela škola a ďalší sponzor. Na zostavenie paliet postačili letné prázdniny, počas ktorých plán rozkvitol do svojej konečnej podoby. So začiatkom školského roka sa však vyskytli aj prvé problémy. Trieda nie je to isté ako normálny obytný priestor, denne ňou prejde omnoho viac ľudí a počas roka v nej môžu byť aj výrazné výkyvy teploty. Práve preto sa niekoľko kvetov neadaptovalo a museli byť nahradené. Problémovosť kvetov spočíva aj v istom riziku, že ublížia alergikom. Tento bod však tím vyriešil výberom rastliniek, ktoré by mali byť neškodné pre čo najväčší počet ľudí.

Je náročné zavlažovať obrovskú stenu plnú rastlinstva ručne, práve preto bol k pôvodnej kostre pristavený aj zavlažovací systém. Jeho hlavnou výhodou je, že zavlažuje úplne samostatne a automaticky. Tento krok sa taktiež ukázal ako výrazná výhoda, aj napriek občasným „záplavám“, ako tvorcovia projektu opisujú občasné nadmerné polievanie. Dodávajú, že aj napriek automatizácii je veľmi dôležité sledovať rastliny a ich potreby, prípadne napraviť to, čo polievací systém sám nezvládne.

Napriek istým úskaliam sa projektu v škole veľmi darí. Okrem priazne študentov z rôznych tried, ktorí sa ku stene radi vracajú, rastlinky učarovali aj učiteľom. V dotazníku sa vyjadrili, že sa im v danej triede učí lepšie, čomu napomáha hlavne omnoho lepší vzduch. Trieda im však imponuje aj vizuálne. Nastolením príjemnej atmosféry teda zlepšuje celkový vyučovací proces.

Plusy tohto projektu potvrdila aj psychologička Zuzana Dubcová: „Zeleň rastlín má všeobecne upokojujúci vplyv na ľudský organizmus a preto môžeme vnímať kvetinovú stenu ako faktor ovplyvňujúci prežívanie žiakov v zmysle podpory relaxačných procesov, vplyvu na zmierňovanie prežívanej záťaže (psychického stresu), spojenej so školským výkonom. Zo sociálno-psychologického hľadiska je tento moment obohacujúci tým, že spája žiakov spoločnou aktivitou a učí ich zodpovednosti (plánovanie a samotná forma diela, systematická starostlivosť). Nemenej dôležitým je celkový estetický zážitok, ktorý rozvíja ďalšie štruktúry osobnosti, ako sú zmysel pre krásu a ľudskosť ako takú.“ (pozn. red.: Použitý citát je z projektu SOČ „Zelená stena – projekt ekologickej triedy.)

Trojica však zožala úspechy aj mimo Liptovského Mikuláša – zaujala totiž na celoslovenskej prehliadke projektov Stredoškolská odborná činnosť, v ktorej sa dostali až do finálneho kola. Svoj projekt doplnili aj výskumom zameraným na vplyv fotosyntézy rastlín na celkový vzduch v triede. Dôležitým prvkom bol aj dotazník, ktorý poukázal na nedostatok rastlinstva v škole. Nápad rozšíriť tento nápad do všetkých tried bol síce vysoko ocenený, avšak momentálne je podľa študentov nereálny, najmä kvôli jeho finančnej stránke.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech