ŠTÚDIA: Deti prestali rozpoznávať emócie, môžu za to rúška. Spôsobiť to môže vážne problémy

  • Štúdia výskumného tímu sa zameriava na predškolskú vekovú skupinu
  • Deti vo veku od 3 do 5 rokov majú problém s rozpoznávaním emócií
  • Nevedeli, kedy je človek smutný, a kedy zase šťastný
deti rusko
pexels/Ivan Samkov,unplash/ Kelly Sikkema
  • Štúdia výskumného tímu sa zameriava na predškolskú vekovú skupinu
  • Deti vo veku od 3 do 5 rokov majú problém s rozpoznávaním emócií
  • Nevedeli, kedy je človek smutný, a kedy zase šťastný

Štúdia zistila, že deti vo veku od 3 do 5 rokov majú problém rozpoznávať emócie, a to u ľudí, ktorí majú tvár prekrytú rúškom. Výskum bol publikovaný v časopise Frontiers in Psychology.

Výskumný tím vedcov z Talianskeho technologického inštitútu (IIT- Istituto Italiano di Tecnologia) pod vedením Monicy Gori upozorňuje na to, že rúška či respirátory, ktoré nosíme v rámci prevencie v súvislosti s ochorením COVID-19, majú negatívny vplyv na vývoj a schopnosti detí v oblasti učenia sa sociálnej interakcie.

Štúdia výskumného tímu sa zameriava na predškolskú vekovú skupinu a pomáha definovať opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie dopadu používania rúšok medzi deťmi. Aj keď nosenie rúšok v interiéri nie je od 3 do 5 rokov povinné, deti sú v každom prípade vystavené použitiu týchto preventívnych opatrení v rôznych každodenných sociálnych a vzdelávacích kontextoch.

Nevedeli, akú majú ľudia emóciu

Portál Eurek Alert informuje, že vedci z IIT pripravili kvíz obsahujúci obrázky ľudí s rúškami alebo bez nich na počítači, tablete alebo smartfóne a ukázali ich 119 jednotlivcom. Medzi nimi bolo 31 detí vo veku od 3 do 5 rokov, 49 detí vo veku od 6 do 8 rokov a 39 dospelých vo veku od 18 do 30 rokov.

Subjekty, nezávisle alebo s pomocou rodičov v prípade najmladších účastníkov, boli požiadané, aby sa pokúsili rozpoznať výrazy tváre s rúškom aj bez neho, vyjadrujúce rôzne emócie ako šťastie, smútok, strach a hnev.

zdroj: unplash/ Kelly Sikkema

Výsledky ukázali, že deti vo veku od 3 do 5 rokov sú schopné rozpoznať výrazy tváre vyjadrujúce šťastie a smútok iba v 40 % prípadov, keď sú tváre zakryté rúškom.

Percentá boli vyššie v prípade iných vekových skupín: detí vo veku od 6 do 8 rokov (55 – 65 %) a dospelých (70 – 80 %), ale vo všeobecnosti všetky vekové skupiny vykazovali určitú mieru ťažkostí pri interpretácii týchto emócií, keď bola tvár čiastočne zakrytá.

Rozumejú emóciám lepšie?

Pokiaľ ide o ďalšie emócie, dosiahli sa lepšie výsledky. Najhoršie na tom ale boli predškoláci. „Experiment sa uskutočnil v najskorších fázach pandémie v roku 2020 a v tom čase boli tvárové úlohy pre všetkých stále novou skúsenosťou,“ komentuje Monica Gori. Výsledky bolo zverejnené až teraz.

Bol vraj hlavou najväčšej rodiny na svete. Zomrel indický vodca sekty, ktorý za sebou zanechal 38 manželiek a 89 detí

 

 „Detský mozog je veľmi flexibilný a v súčasnosti vykonávame testy, aby sme zistili, či sa porozumenie emóciám u detí zvýšilo alebo nie, “ dodáva Gori.

Manuál pre politikov

V tejto štúdii pracovali s deťmi a dospelými bez akýchkoľvek foriem postihnutia. Maria Bianca Amadeo, výskumná pracovníčka IIT a spoluautorka výskumnej štúdie povedala, že tieto pozorovania sú ešte dôležitejšie pri posudzovaní detí s postihnutím.

„Napríklad zrakové postihnutie znamená ťažkosti v sociálnej interakcii. Najmä pre týchto jedincov bude ešte nevyhnutnejšie sústrediť sa na možné preventívne opatrenia alebo konkrétne rehabilitačné aktivity.“

Dezinfikuješ si rúško po každom nosení a jednorazové vymieňaš?

Výskumníci nadviazali svojou štúdiou na dokument zostavený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a UNICEF, ktorí podľa TA3 vo svojom manuáli určenom pre politikov a úrady zaoberajúcom sa týmto preventívnym opatrením v kontexte koronavírusovej pandémie, ktorí neodporúčajú nosenie rúšok pri kontakte s deťmi v predškolskom veku.

Aj v prípade starších detí navyše WHO odporúča starostlivo zvážiť prínosy nosenia rúšok v porovnaní s ich možnými rizikami, ktoré by mohli zahŕňať sociálne a psychologické problémy a ťažkosti s komunikáciou a učením.

Zdroje: Frontiers in Psychology, Eurek Alert, TA3

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech