Super úspech: Kľúčovú súčasť európskeho megacloudu dodá slovenský startup Tachyum

  • Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila ako prvá firma zo Slovenska členstvo vneziskovej organizácii GAIA-X
  • GAIA-X je iniciatívou EÚ a zameriava sa na vytvorenie jednotného ekosystému cloudových a dátových služieb
  • Tachyum poskytne projektu GAIA-X základný hardvér založený na platforme univerzálneho procesora Prodigy
  • Vďaka Prodigy budú európske dátové centrá cenovo a energeticky najefektívnejšie na svete
Unsplash/Danial Igdery
  • Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila ako prvá firma zo Slovenska členstvo vneziskovej organizácii GAIA-X
  • GAIA-X je iniciatívou EÚ a zameriava sa na vytvorenie jednotného ekosystému cloudových a dátových služieb
  • Tachyum poskytne projektu GAIA-X základný hardvér založený na platforme univerzálneho procesora Prodigy
  • Vďaka Prodigy budú európske dátové centrá cenovo a energeticky najefektívnejšie na svete

GAIA-X buduje základy pre federalizovanú, otvorenú dátovú infraštruktúru, ktorá bude zároveň založená na európskych hodnotách. Spája centralizované a decentralizované infraštruktúry tak, aby sa z nich stali homogénne, používateľsky prívetivé systémy. Výsledná federalizovaná forma dátovej infraštruktúry posilní schopnosť pristupovať k dátam a zdieľať ich bezpečne as istotou.

Zakladateľ aCEO spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák vysvetlil, že ako spoločnosť s hlbokými koreňmi na Slovensku a v Európskej únii chce Tachyum pomôcť pri presadzovaní týchto hodnôt, čo je jedným z hlavných cieľov GAIA-X.

„Sme radi, že ako člen komunity GAIA-X pomôžeme spojiť európsku dátovú infraštruktúru, ktorá bude v súlade s hodnotami členských krajín. Budú tak môcť prekonať regulačné problémy a poskytnú ekosystém, ktorý pomôže poskytovateľom cloudu rozšíriť svoje podnikanie a zvýšiť konkurencieschopnosť. Vieme, že vytvorením systému, ktorý bude založený na našom prvom univerzálnom procesore na svete, môžeme tieto ciele dosiahnuť rýchlo a efektívne.“

Obrovský úspech: Slovenská firma Tachyum sa bude podieľať na vývoji superpočítača s umelou inteligenciou

Záväzok spoločnosti Tachyum umožniť umelú inteligenciu s rozsahom ľudského mozgu a posunúť svet do zelenšej éry je v súlade so zámerom organizácie GAIA-X používať bezpečné a otvorené technológie s cieľom pomôcť pri vytváraní kvality a bezpečnosti a zabezpečiť ekonomické výhody pre celú Európu.Predseda predstavenstva GAIA-X Hubert Tardieu potvrdil, že Tachyum bude pre nich prínosom.

Sme radi, že sa spoločnosť Tachyum stala členom GAIA-X. Tachyum je prvým naším slovenským členom. Spoločnosť Tachyum prináša inovatívne riešenia pre európsku stratégiu HPC a posilňuje stopu GAIA-X vHPC.“

zdroj: Unsplash/Heylagosteeiche

Spoločnosť Tachyum sa v posledných rokoch pripojila k niekoľkým otvoreným komunitným konzorciám na podporu projektov v oblasti podnikových, HPC a cloudových dátových centier, ktoré využívajú disruptívne schopnosti čipu Prodigy.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI aneurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme.

Revolúcia v IT svete je na dosah. Tachyum má funkčný prototyp svojho procesora Prodigy

Bez Prodigy musia hyperškálové dátovécentrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby.

Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Zdroj: Tachyum TK

Najnovšie videá

Trendové videá