Syndróm vyhorenia je čoraz častejší: Ako sa mu účinne brániť?

 • Syndróm vyhorenia ohrozuje každého, kto má vysoké životné tempo, nadmieru pracovných povinností a stres
 • Syndróm vyhorenia ohrozuje každého, kto má vysoké životné tempo, nadmieru pracovných povinností a stres

Syndróm vyhorenia prvýkrát opísal americký psychoanalytik Herbert Freudenberger v roku 1974, keď pozoroval psychické a fyzické vyčerpanie pracovníkov jedného sociálneho zariadenia.

Vtedy bol syndróm vyhorenia ešte neznámy pojem, no v súčasnosti sa čoraz častejšie skloňuje v súvislosti s prácou a vysokým pracovným nasadením, čo potvrdzuje aj stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorej je syndróm vyhorenia fenomén výhradne spojený s prácou.

Vyhorenie je syndróm, ktorý vzniká ako dôsledok chronického stresu na pracovisku, ktorý nebol úspešne zvládnutý. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú pocity fyzického alebo psychického vyčerpania, zvýšená duševná vzdialenosť od zamestnania, negativizmus či cynizmus v súvislosti s prácou a znížená profesionálna efektívnosť, opisuje Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej správe.

Syndróm vyhorenia je podľa vedcov jeden z najčastejšie diskutovaných problémov duševného zdravia v modernej spoločnosti.

Ide o závažný stav psychickej vyčerpanosti, ktorý má približne dvanásť rôznych štádií a počas celej kariéry sa môže vyskytnúť aj niekoľkokrát, pričom v navrátenej forme sa môže prejaviť oveľa silnejšie než prvýkrát, varuje organizačná psychologička a konzultantka Kristína Pomothy.

Štatisticky vraj postihuje viac ženy než mužov, no v skutočnosti je ohrozený každý, kto má vysoké životné tempo, nadmieru pracovných povinností, vysoké očakávania od seba i nadmernú mieru stresu. V prípade vyhorenia však môžeme hovoriť aj o istých rizikových faktoroch, ako sú osobné predispozície, postoj človeka k práci, schopnosť zvládať stres a odolnosť voči stresu.

Avšak tým najdôležitejším faktorom je podľa odborníkov práve naše povolanie, pričom najviac sú ohrození tí, ktorí pracujú s ľuďmi v takzvaných pomáhajúcich profesiách ako sú lekári, zdravotné sestry, záchranári či sociálni pracovníci. V týchto oblastiach sa totiž stretávame s náročnou komunikáciou, potrebou empatie a veľkým psychickým tlakom.

zdroj: Shutterstock

Syndróm vyhorenia je vlastne dôsledkom pracovného preťaženia a neschopnosti regenerovať sily. Väčšinou sa na spustení vyhorenia podieľa viacero faktorov a človek, ktorý ním trpí, si to vôbec nemusí uvedomovať.

Ide predovšetkým o psychický stav, ktorý má často aj fyzické príznaky. Zo začiatku sa hlási apatiou, nezáujmom, nechutenstvom, nespavosťou, nedostatkom času na priority a negativizmom. Neskôr prerastá do hlbšej psychickej nepohody a môže sa prejaviť aj fyzickými chorobami, vysvetľuje Kristína Pomothy.

Ak aj na sebe spozorujeme príznaky syndrómu vyhorenia, nič nie je stratené. Nastupujúce ochorenie dokážeme efektívne zvrátiť alebo sa aj úplne vyliečiť. Dôležité však je nenechať sa opäť stiahnuť do víru povinností a činností, ktoré nás vystavujú dlhodobému pôsobeniu stresu.

Ako sa chrániť pred vyhorením podľa Kristíny Pomothy:

 • Buďte všímavý k sebe navzájom a počúvajte svoje telo
 • Nájdite správny balans medzi zabehnutou rutinou a obmieňaním pracovných postupov
 • Naplánujte si raz za čas pracovné stretnutie v parku
 • Dodržiavajte vyvážený životný štýl – dostatok spánku a aktívny pohyb
 • Dôsledne si plánujte voľný čas
 • Budujte si priateľstvá a dobré sociálne väzby aj na pracovisku
 • Venujte sa svojim záujmom alebo robte niečo len pre potešenie
 • Choďte na dovolenku alebo na výlet
 • Cvičte jogu alebo meditujte
 • Píšte si denník

zdroj: Shutterstock

Jednou z najúčinnejších možností liečby je podľa psychológov pravidelná psychoterapia a dostatočne dlhé voľno od práce spojené s oddychom, regeneráciou a venovanie sa koníčkom, ktoré vás bavia. Ako to však dosiahnuť a zároveň byť schopný naďalej platiť účty a všetky výdavky? Riešením môže byť správne zvolené životné poistenie.

Práve na oblasť ochorení zo stresu a na syndróm vyhorenia sa ako jediné na trhu zameriava životné poistenie od poisťovne Generali.

Syndróm vyhorenia následkom veľkého pracovného nasadenia sa vyskytuje čoraz častejšie. Uvedomujeme si potrebu ľudí chrániť sa proti tomuto ochoreniu, preto sme sa rozhodli kryť aj toto riziko, ktoré okrem nás nepoisťuje žiadna iná poisťovňa,hovorí Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

V práci sa však okrem stresu stretávame aj s inými faktormi, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie, ako je napríklad práca s počítačom, sedavé zamestnanie či v prípade zdravotníkov riziko nákazy infekčným ochorením.

Určité skupiny povolaní sú totiž špecifické tým, že sa u nich častejšie než u iných profesií vyskytujú ochorenia, ktoré priamo súvisia s výkonom ich práce.

Práve na túto oblasť sa zameriava segmentované životné poistenie od Generali, ktoré je vytvorené na mieru rizikám vyplývajúcim z povolania a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka.

V rámci nového segmentovaného životného poistenia sa klienti môžu poistiť na ochorenia vyplývajúce zo stresu (srdcovo-cievne ochorenia a syndróm vyhorenia), z výkonu zdravotníckej práce (prenosné infekčné ochorenia, syndróm vyhorenia a problémy s chrbticou) alebo na operácie v súvislosti so sedavým zamestnaním pri počítači, ako je syndróm karpálneho tunela, ochorenia očí, hemoroidy či prietrž medzistavcovej platničky,vysvetľuje Koštival z poisťovne Generali.

zdroj: Shutterstock

Syndrómu vyhorenia, ale aj iným ochoreniam, na ktoré máme predispozíciu na základe nášho povolania, je možné predísť dostatočnou prevenciou. Preto sa poisťovňa Generali rozhodla klientov motivovať k väčšej starostlivosti o svoje zdravie aj v rámci nového produktu.

„Veľkou výhodou nového životného poistenia je aj podpora zdravia klientov formou prevencie, a to v podobe príspevkov na lekárske prehliadky, očkovanie, seminár či na rehabilitácie,“ hovorí Koštival.

K novému životnému poisteniu od Generali si môžete zároveň uzatvoriť aj zvýhodnené cestovné poistenie na dobu neurčitú a poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení, ktoré kryjú nielen poistenú osobu, ale aj jednotlivých členov domácnosti.

Ďalšou z výhod, ktoré ponúka poisťovňa Generali, je možnosť uzavrieť toto poistenie aj na diaľku prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru s obchodníkom. Celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky.

Klientovi na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Viac informácií sa dozviete na www.generali.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech