Takmer 75-tisíc Slovákov nájde v októbri v schránke list od Sociálnej poisťovne. Mnohých nepoteší

  • Poistné z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu platí približne 80 % SZČO
  • SP zašle SZČO všetky informácie poštou alebo do e-schránky
sociálna poisťovňa
Unsplash/Mufid Majnun, TASR/Martin Baumann
  • Poistné z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu platí približne 80 % SZČO
  • SP zašle SZČO všetky informácie poštou alebo do e-schránky

V októbri dostanú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Spolu ide o 74 600 SZČO. Informácie zašle Sociálna poisťovňa (SP) automaticky, nemusia o nič žiadať. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

SP zašle SZČO informácie o tom, či im vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň sa SZČO dozvedia informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do SP.

„Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného – takých je 53 147. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 18 267 SZČO. Naopak, povinné sociálne poistenie k 30. septembru 2023 zanikne 3 186 SZČO,“ priblížil Kontúr.

SP zašle SZČO všetky informácie poštou alebo do e-stránky, ak ju majú aktivovanú, do 23. októbra. Poistné v novej výške je potom potrebné uhradiť za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2022, dosiahli príjem podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur a zároveň majú k 1. októbru 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Koľko živnostníci zaplatia?

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, respektíve 30. septembra 2023 im povinné sociálne poistenie zanikne.

„V kalendárnom roku 2023 pre povinne sociálne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 605,5 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,93 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie,“ uviedol Kontúr.

Poistné z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu platí približne 80 % SZČO. Maximálny vymeriavací základ pre SZČO v roku 2023 je 8 477 eur, z toho vyplývajúce poistné je vo výške 2 810,11 eura mesačne.

Odvody opäť porastú

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: TASR, Podnikajte.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá