Tak­to vyze­rá budú­ci are­ál spo­loč­nos­ti Goog­le!

Róbert Hallon: svetapple.sk / 3. marca 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť App­le nebu­de jedi­nou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou, kto­rá bude mať naozaj futu­ris­tic­ké budo­vy pria­mo v Sili­con Val­ley. Naprí­klad Nvi­dia uká­za­la svo­je nové plá­ny ešte začiat­kom minu­lé­ho roka a Goog­le nasle­du­je. Nové budo­vy vyze­ra­jú naozaj futu­ris­tic­ky a zdá sa, že prvo­ra­dá je ich otvo­re­nosť!

 

Nové sídlo Google

Spoločnosť Google predstavila rendery svojho budúceho sídla, ktoré sa má nachádzať priamo v Silicon Valley a teda na mieste, kde sídli väčšina technologických gigantov. Napríklad také Apple tu momentálne dominovalo so svojim SpaceShipom, ktorý je v značnom štádiu výstavby, no zdá sa, že tu bude mať po dizajnérskej stránke veľkého konkurenta. Google totiž zverejnil svoje plány, podľa ktorých by mal prejsť jeho súčasný areál kompletným redizajnom.

 

 

Konkrétne by sa malo jednať až o 4 budovy, ktoré dostanú sklenený nádych a ich vnútro bude naozaj priestranné a otvorené tak, ako tomu nebolo nikdy predtým. Spoločnosť sa navyše inšpirovala od svojej konkurencie a nové budovy budú posadené “v srdci prírody” čo znamená, že tu bude vysadených množstvo stromov, tráva. Jednoducho, Google spraví všetko preto aby boli tieto budovy čo najviac ekologické a čo najviac spojené s prírodou!

Čo poviete, páči sa vám návrh od Google?

 

 

 

 

 

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)