Talks­pa­ce – váš psy­cho­lóg na tele­fó­ne

Lenka Lauková / 30. novembra 2014 / Business

Život v New Yor­ku, v mes­te neob­me­dze­ný­ch mož­nos­tí s tak­mer 8 a pól mili­ón­mi oby­va­te­ľov, je zais­te ohro­mu­jú­ci ale aj una­vu­jú­ci. A prá­ve pre­to pri­šiel star­tup Talks­pa­ce s vhod­ným nápa­dom – mož­nosť pria­mo v srd­ci New Yor­ku kon­zul­to­vať svo­je prob­lé­my s psy­cho­ló­gom. Pria­mo na Fifth Ave­nue a 23rd Stre­et umiest­ni­li inšta­lá­ciu #PopUpT­he­ra­py, kde je oko­lo­idú­cim poskyt­nu­té rých­le 15 minú­to­vé sede­nie s psy­cho­ló­gom, kto­ré je úpl­ne zadar­mo a navy­še sa počas neho dozve­dia aké nápa­dy má ten­to star­tup v oblas­ti psy­cho­ló­gie v dneš­nej moder­nej dobe. 

Talkspace založil v roku 2012 izraelský pár RoniOren Frankel, po tom ako jeden s Roniných priateľov spáchal samovraždu kvôli roky neliečenej depresii. Roni, ktorá má magisterský titul zo psychológie sa tak rozhodla „demokratizovať psychoterapiu“ pretože si uvedomovala, že až 60% ľudí s diagnostikovateľnými psychickými problémami nikdy nevyhľadajú odbornú pomoc. Je to spôsobené najmä tým, že na vylievanie si duše v kancelárii psychológa je potrebná veľká dávka emocionálnej sily. A práve tú ľudia trpiaci depresiami alebo inými psychickými problémami zväčša nemajú.

 

 

Terapeutická platforma, na ktorej je Talkspace postavený, dovoľuje používateľom dostať mentálnu oporu od licencovaného terapeuta realtime prostredníctvom textovej správy, alebo online. New Yorská inštalácia #PopUpTherapy bola spustená v polovici novembra a má slúžiť na zvýšenie povedomia o službách Talkspace a taktiež aby pomohla vnímať potreby pacientov s mentálnymi problémami viac transparentne. Práve preto sedí psychológ uprostred mestskej džungle vo veľkej priesvitnej bubline (ktorú navrhol Alon Seifert) – aby uistil Newyorčanov a širokú verejnosť o tom, že niekde je niekto preto, aby vypočul ich problémy.

 

Na rozdiel od klasického krvného testu alebo zhodnotenia psychického stavu, ktorých by sa vám, ako novému pacientovi dostalo v ordinácii konvenčného lekára, Talkspace začína textovou správou. Novému používateľovi je poskytnutá textová konzultácia zadarmo, ktorá môže trvať či už 15 minút alebo aj celý deň. Potom jeden zo stovky kvalifikovaných psychológov zamestnaných v Talkspace posúdi stav nového pacienta a spojí ho so špecialistom na danú diagnózu alebo len s priateľským psychológom, na ktorého sa môžu obrátiť. Možnosti platby za túto službu sú taktiež flexibilné. Za 49 dolárov mesačne bude pacientovi poskytnuté textové alebo video sedenie raz do týždňa, za 25 dolárov sedenie raz mesačne a za 19 dolárov dostane takéto sedenie štyri krát do roka. Aj keď Talkspace nehradí tradičné zdravotné poistenie, stále vyjde lacnejšie ako klasické osobné sedenia.

Aj keď predstava vypisovania správ terapeutovi sa môže zdať čudná, veľkým plusom stále zostáva dostupnosť a neformálnosť takéhoto digitálneho vzťahu, čo oceňuje už mnoho používateľov Talkspace. Podľa nich je ľahšie písať o svojich pocitoch ako o nich hovoriť zoči voči. Pacientom to poskytuje čas dobre si premyslieť to, čo chcú naozaj povedať a tiež uvedomiť si, čo im odpovedajú.

 

V dobe, keď sa tak veľa tradičných služieb presúva online, bolo iba otázkou času kedy vznikne niečo podobné. Začínajú sa objavovať online terapeutické služby ako aj Blah Therapy, 7 Cups of Tea a iné, no iba Talkspace ponúka svoje služby prostredníctvom textových správ. Navyše sa snažia svojou kreatívnou expozíciou #PopUpTherapy verejnosť upozorniť na potrebu liečenia psychických chorôb, ktoré v dnešnej dobe stále zostávajú ignorované a strpčujú, alebo v niektorých prípadoch aj predčasne ukončia život mnohým ľuďom. V máji sa startupu podarilo získať $2.5 milióna seed kapitálu od Spark Capital a SoftBank a začínajú svoje služby ponúkať aj v krajinách mimo Spojených štátov ako napríkad Turecko, Irán, Anglicko, Kanada a iné. Talkspace tak ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sú príliš nesmelí na to, aby navštívili priamo ordináciu psychológa.

 

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)