Táto deka ti môže zachrá­niť život — máš na naj nakres­lenú prvú pomoc

existuje.sk / 17. septembra 2016 / Zaujímavosti

V prí­pade krízy môže prvá pomoc zachrá­niť životy. No veľa z nás si tieto kurzy len pekne odse­deli a veľa si z nej nepa­mä­táme. Preto sa zachra­nári roz­hodli vytvo­riť deku, na kto­rej budeš mať všetko pekne popí­sané. Budeš ju nosiť stále so sebou, pre­tože deka sa vždy zíde, a keď príde krí­zová situ­ácia vieš, čo robiť.

sos

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na existuje.sk.

sos1sos2

zdroj: existuje.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)