Táto Slovenka sa stala veliteľkou medzinárodnej simulácie marťanskej kolónie v USA! Vezme so sebou aj unikátne slovenské experimenty

  • Predsedníčku SOSA Michaelu Musilovú za veliteľku vybrala Mars Society.
collage
  • Predsedníčku SOSA Michaelu Musilovú za veliteľku vybrala Mars Society.

Michaela Musilová je Slovenka, ktorá študovala na University College v Londýne a Caltech v USA. Má doktorát z mikrobiológie a astrobiológie z University of Bristol a pracovala pre NASA. No napriek ponukám z NASA sa rozhodla vrátiť na Slovensko.

Momentálne na diaľku učí na International Space University a predsedá Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity (SOSA). Ťažko by sme teda hľadali Slovenku, ktorá je lepšie kvalifikovaná na vedenie simulácie života v kolónii na Marse.

MM-in-GreenHab-931x1024

foto: archív/Michaela Musilová

Predsedníčka (SOSA) nie je na „Marse“ žiadnym nováčikom. Simulovanú misiu Mars Society vo výskumnej stanici Mars Desert Research Station (MDRS), si už vyskúšala v roku 2014.

“Tento rok ma vybrali na ďal­šiu misiu na MDRS, ale ten­to­krát ako „com­man­der“, vedúca celej misie. Vybrali ma viesť medzi­ná­rodnú posádku z celého sveta v janu­ári 2017. Počas pre­doš­lej misie som mohla repre­zen­to­vať Slo­ven­sko a Slo­ven­skú orga­ni­zá­ciu pre ves­mírne akti­vity (SOSA) pred celým sve­tom a sna­žiť sa nám tým pádom zvý­šiť šance pre budúce medzi­ná­rodne spo­lu­práce. Ten­to­krát by som chcela okrem toho aj viac zapo­jiť Slo­ven­sko a hlavne slo­ven­ských žia­kov a štu­den­tov do misie. Preto momen­tálne navrhu­jeme so Slo­ven­skými Elek­trár­ňami súťaž, počas kto­rej by štu­denti a žiaci mali navr­hnúť vlastný expe­ri­ment, ktorý by som zobrala so sebou na „Mars“. Oni by mi potom dávali inštruk­cie „zo Zeme“ a dáta by mohli spra­co­vať priamo na škole,” povedala Michaela v rozhovore pre StartItUp.

MM_SOSA_Slovak-president-1024x928

foto: archív/Michaela Musilová

Marťanská kolónia pozostáva z malej ubytovne s priemerom 8 metrov, v ktorej spolu žije a pracuje 6 „marsonautov“ (Španielsko, Izrael, Austrália, Francúzsko, Írsko a Slovensko). Nachádza sa vo vysokej nadmorskej výške na červenej púšti v americkom Utahu. Všetko od jedla a vody až po čas, počas ktorého môžu komunikovať so „Zemou“ je obmedzené.

Von môžu vychádzať iba v ťažkom skafandri, na všetky aktivity potrebujú povolenie od Mission control a všetko musia zdokumentovať. Mars Society chce takýmto spôsobom otestovať, ako by ľudia zvládli psychicky a fyzicky náročné podmienky kolónie na naozajstnom Marse.

Mars-Desert-Research-Station-1024x680

foto: archív/Michaela Musilová

Michaela na tejto misií vykoná viacero vedeckých štúdií a výskumných projektov. Medzi nimi aj testovanie kolostra a beta glukánu, čo sú prírodné produkty na podporu imunitného systému vyvíjané malými inovačnými firmami na Slovensku.

Michaelu jej skúsenosti robia bezpochyby slovenským unikátom a my jej želáme v pozícii veliteľky veľa šťastia.

Prečítaj si rozhovor s Michaelou Musilovou TU.

zdroj titulnej fotografie: archív/Michaela Musilová

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech