Vytvor si tím, vyrieš problém a vyhraj pre seba i svoju strednú školu finančnú odmenu

  • V rámci aktivít Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) sa chystá súťaž, kde najlepší stredoškoláci riešia technické problémy, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú pre seba i svoju školu rôzne odmeny.
  • V rámci aktivít Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) sa chystá súťaž, kde najlepší stredoškoláci riešia technické problémy, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú pre seba i svoju školu rôzne odmeny.

Súťaž s názvom BeREADY AWARDS pozostáva z 5 týždenného programu plného workshopov, odborných konzultácií a práce v tímoch na samotných riešeniach. Súťaž sa uskutoční v čase od 15.11.2020 do 18.12.2020 a celá bude prebiehať na špeciálnej  digitálnej platforme. Okrem iného sa študenti na platforme naučia spolupráci na projektoch v digitálnom priestore, čo je v aktuálnej dobe kľúčovou konkurenčnou výhodou pri hľadaní si zamestnania po škole.

SAIDE z každého kraja na Slovensku vyberie 3 stredné odborné školy s technickým zameraním a tak prepojí dokopy 24 rôznych škôl. Každá škola si určí svoj vlastný tím pozostávajúci zo štyroch maturantov – tím lídra a ďalších troch členov. Na výbere študentov, ktorí budú v programe dané stredné školy reprezentovať sa budú podieľať samotné vedenia škôl. Výherný tím súťaže získa finančnú odmenu 1500 eur, z čoho časť poputuje aj škole samotnej.

V spolupráci s odborníkmi z praxe bude tímom zadaný problém, na ktorého riešení môžu pracovať v čase osobného voľna, v prípade záujmu vedenia, i počas vopred vyhradeného školského času. Výstupom ich práce bude model energeticky nezávislého mestečka v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií s využitím inteligentných technológií.

zdroj: BeReady

Súťažiaci budú z technických odborov študujúci napríklad elektrotechniku, počítačové systémy alebo programovanie strojov. Počas druhého týždňa programu študenti absolvujú workshop New Generation of Founders, čo je projekt vytvorený v programe Grow with Google. Cieľom projektu je podporovať rozvoj inovatívneho ekosystému na Slovensku prostredníctvom výučby praktických zručností a Design Thinking-u. Design Thinking je jednou z metód, ktorú používajú aj samotní zamestnanci Google na vývoj inovatívnych produktov a nápadov.

Po tom, ako sa študenti naučia riešiť problémy týmto inovatívnym spôsobom, budú postupovať ďalšími odbornými workshopmi. Napríklad spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions využije svoje bohaté skúsenosti s výučbou digitálnych technológií vo svojom populárnom duálnom vzdelávaní a odovzdá študentom praktické IT know-how. Následne odborníci zo Slovenských elektrární študentom pripravia workshopy, ktoré im pomôžu popasovať sa s energetickou udržateľnosťou takéhoto mestečka. Tieto workshopy študentom pomôžu lepšie porozumieť danej problematike a zároveň si osvoja zručnosti a znalosti využiteľné priamo v pracovnom prostredí.

Po skončení týždňa workshopov budú mať študenti ďalší týždeň na to, aby vytvorili samotné riešenie zadaného problému. Následne porota vyberie 8 najlepších tímov, ktorých riešenie bude najviac využiteľné v praxi. Postupujúce tímy, si následne prejdú workshopom na online prezentačné zručnosti od Maxman Consultants.

18. decembra 2020 sa bude konať finálne online vyhodnotenie súťaže, kde partneri súťaže, spolu s podporovateľom súťaže, spoločnosťou LYNX, budú opäť figurovať ako porota a vybrané tímy im budú prezentovať svoje nápady a riešenia. Porota na základe prezentácií vyberie finálneho víťaza súťaže.

Ak vás priebeh tejto súťaže zaujíma, tak navštívte sociálne siete Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní a zistite, ako sa tímom darí a kto súťaž vyhrá.

Viac info tu: https://www.facebook.com/slovenskaasociaciaprerozvojinovaciivovzdelavani

Zdroj info: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK