Technologické bomby blízkej budúcnosti

  • Americká poradensko-výskumná spoločnosť Gartner nedávno uverejnila svoj report Hype Cycle pre rok 2015. Ten sumarizuje a prezentuje trhové nadšenie, vyspelosť a možnosti využitia pre viac ako 2,000 vznikajúcich technológií.
image_1441207504.jpeg
  • Americká poradensko-výskumná spoločnosť Gartner nedávno uverejnila svoj report Hype Cycle pre rok 2015. Ten sumarizuje a prezentuje trhové nadšenie, vyspelosť a možnosti využitia pre viac ako 2,000 vznikajúcich technológií.

 

Ústrednou témou tohtoročného vydania Hype Cycle je rast technológií podporujúcich takzvaný digitánly humanizmus. Gartner týmto zdôrazňuje, že v období rastúcej manifestácie digitálnych biznisovdigitálnych pracovísk stoja v stredobode záujmu pokroku ľudia. Vývoj teda smeruje k ďalšiemu zjednodušeniu a zefektívneniu ľudských aktivít.

 

Gartner vyvinul Hype Cycle ako nástroj pre vyobrazenie a sumarizáciu konkrétnej situácie technologických projektov. Hype Cycle je aktualizovaný každý rok a Gartner ho prezentuje vo forme krivky, ktorá sa pohybuje v dvoch dimenziách. Vertikálna osa vyjadruje momentálne očakávania od danej technológie a na horizontálenej ose je vyobrazená časová fáza, v ktorej sa daná technológia momentálne nachádza. Farba a tvar ikony pri jednotlivých technológiach vyjadruje čas, za ktorý táto technológia dosiahne na vrchol produktivity. Technológie sa teda po krivke nepohybujú rovnakou rýchlosťou.

 

 

Najvýraznejšiou zmenou oproti minuloročnému vydaniu je posun autonómnych vozidiel, ktoré sa posunuli z podvrcholového pásma do pásma maximálných (priam až prehnaných) očakávaní. Aj napriek tomu, že je táto oblasť ešte v zárodku, tento posun symbolizuje značný pokrok vo vývoji. Stačí sa pozrieť na aktivitu všetkých veľkých automobiliek, ktoré lejú značné prostriedky do výskumu a plánujú v najbližších rokoch predstaviť svetu výsledky svojej práce. Podobný posun, z inovačného pásma ku stúpajúcim očakávaniam, zaznamenali inteligentné riešenia pre domácnosti (connected home solutions).

 

Časový rozmer ukazuje, že väčsina technológií, o ktorých sa dnes s rastúcim nadšením diskutuje, dozreje ku koncovému užívateľovi začiatkom nového desťročia. Vývoj je ale v procese, takže všetko nasvedčuje tomu, že na zaujímavé chuťovky ako IOT riešenia alebo smart advisors sa čoskoro dočkajú nových reálnych aplikácií. Na zaujímavej pozícií sa nachádzajú kryptomeny. Tie po minuloročnom bitcoinovom nadšení spadli na dno krivky očakávaní. Graf ale napovedá, že ku plnej produktivite majú relatívne blízko. Ak sa metodológia Gartneru trafila, tak budeme v najbližších rokoch o kryptomenách veľa počuť.

 

„Ako podniky pokračujú na svojej ceste ku digitálnym biznisom, identifikácia a zavádzanie správnych technológií v správnom čase sa stávajú veľmi dôležitými“, hovorí Betsy Burton, viceprezidentka a analytička v Gartneri. Report zatrieďuje jednotlivé technológie do skupín, podľa stupňa vyzrelosti a vzdialenosti od plnej produktivity. Keďže je Hype Cycle zameraný najmä na mladé, vznikajúce technológie, vyjadruje sa predovšetkým ku skupinám, ktoré sú na časovej osi od finálnej fázy najďalej. Tieto kategórie sú digitálny marketing, digitálny biznis a autonómne zariadenia.

 

 

Digitálny marketing kapitalizuje na postupnom prepájaní komunikačných technológií (mobile, social, cloud a information). Podniky v tejto fáze sa sústreďujú na nové, sofistikovanejšie cesty ku svojím zákazníkom. Tí majú ochotu podielať sa na týchto marketingových programoch, aby na oplátku získali väčšiu sociálnu prepojenosť alebo hodnotnejší finálny produkt. Firmy, ktoré by radi benefitovali z technológií v tejto fáze, môžu zvážiť následovné: gesture control, hybrid cloud computing, internet of things, machine learning, people-literate tech, speech-to-speech translation.

 

Digitálny biznis je skupinou technológií, ktoré sú zamerané na konvergeniciu ľudí, biznisu a vecí. Internet of Things a koncept spájania fyzického a virtuálneho sveta sú tu v stredobode pozornosti. Fyzické aktíva sú digitalizované a stávajú sa rovnocennými partnermi už dnes digitalizovaným objektom, ako systémom alebo aplikáciam. Podniky, ktoré vidia svojú budúcnosť ako digitálny biznis, sa môžu zamerať napríklad na následovné technológie: 3D bioprinting for life science, human augmentation, affective computing, cryptocurrency exchange, machine learning alebo wearable tech.

 

Autonómne zariadenia je fáza, ktorá je definovaná schopnosťou firmy využívať technológie umožňujúce aplikáciu ľudských zručností a kapacít. Technológie z tejto skupiny vedia poskytnúť veľmi široké spektrum služieb. Či už použitie autonómnych vozidiel na prepravu ľudí, kognitívnych systémov na odporúčanie štruktúry odpovede na email alebo písanie textov a automatické vybavovanie klientského servisu. Ak vás zaujala táto, dnes ešte vzdialená ale určite lákavá skupina, pozrite sa napríklad na: digital dexterity, smart advisors, smart dust, virtual personal assistants alebo volumetric and holographic displays.

 

 

Viceprezidentka Burtnová na záver dodáva: “Aj napriek tomu, že sme zatriedili každú technológiu do jednej z vývojových fáz, podniky by sa nemali limitovať len na tieto skupinové zatriedenia. Mnoho inovačných priekopníkov si začalo osvojovať celkom pokročilé technológie, ako napríklad autonómne vozidlá alebo smart advisors, počas toho, ako pokračovali vo vývoji skorších technológií, ako napríklad mobilných aplikácií.“

 

Osobne ma zaujalo vyjadrenie jednotlivých hype fáz, ktorými si nové technológie prechádzajú. Toto je veľmi efektívne zobrazené vo vyššie uvedenom grafe. Napríklad spomínané autonómne vozidlá sú podľa Gartneru mometnálne na vrchole nafúknutých očakávaní a v blízkej dobe sa dá očakávať isté vytriezvenie a zníženie nadšenia. To bude viesť ku prekopaniu biznis plánov asociovaných s touto technológiou, následnému zefektívneniu procesov a nastúpeniu na dialnicu smerujúcu ku koncovému používateľovi. Stačí sa pozriet na enterprise 3D printing, ktoré je najbližšie ku plnej produktivite.

 

 

Či ale tieto technológie dospejú do finálnej fázy, ukáže len sám čas. Z pohľadu dnešnej predstavy o tom, ako by mal svet o 5-10 rokov vyzerať, dávajú mnohé riešenia jasný zmysel. Napríklad smart dust – technológia mikroskopických senzorov vo veľkosti zrniek piesku – sa javí ako ideálna pre blížiaci sa IOT svet. Jej zavedenie do niektorých z finálnych aplikácií, ako napríklad riadenie mestskej dopravy, bude ale vyžadovať rozsiahle investície. Jednotlivé technológie budú teda súperiť o pozornosť investorov ako aj koncových užívateľov a ako naozaj budú ľudia reálne fungovať v roku 2025 je dnes spoľahlivo predpovedať nemožné.

 

Plný report Hype Cycle 2015 je možné zakúpiť na stránkach Gartneru.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK