Reťazec znížil tvorbu potravinového odpadu o viac ako polovicu. Do roku 2025 skončí aj s plastami

  • Potravinový odpad je zodpovedný za približne 8 % emisií skleníkových plynov
  • Za necelé dva roky Tesco zredukovalo svoj potravinový odpad na 52 %
  • Do roku 2025 chce odstrániť plasty zo svojich výrobkov
Ilustračný obrázok (Unsplash.com, Pixabay.com)
Ilustračný obrázok (Unsplash.com, Pixabay.com)
  • Potravinový odpad je zodpovedný za približne 8 % emisií skleníkových plynov
  • Za necelé dva roky Tesco zredukovalo svoj potravinový odpad na 52 %
  • Do roku 2025 chce odstrániť plasty zo svojich výrobkov

Veľkým problémom pre životné prostredie sú nielen plasty, fosílne palivá či fast fashion. Výzvou v boji proti ničeniu prírody je aj potravinový odpad, ktorého produkujeme stále priveľa.

Podľa štatistík Európskej komisie vyprodukujeme ročne 88 miliónov ton odpadu iba v rámci Európskej únie. Pritom až 43 miliónov ľudí si v Európe nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý druhý deň. Potravinové straty a potravinový odpad sú zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry a zhoršujú proces globálneho otepľovania. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov aj Európskej únie, znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Spoločnosť Tesco sa do projektu redukcie potravinového odpadu zapojila v roku 2017. Za necelé dva roky sa im podarilo zredukovať tento odpad na 52 %, čím aktuálne dosiahli cieľ OSN.

Potravinový odpad je príliš veľký problém pre akúkoľvek spoločnosť. Vyzývame všetkých obchodníkov, dodávateľov a potravinárov, aby sa s nami zaviazali znížiť do roku 2030 celosvetový odpad z potravín a zverejnili údaje o potravinovom odpade,“ povedal v tlačovej správe generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu, Matt Simister.

Simister zároveň vyzýva firmy, aby uvádzali vo svojich štatistikách o odpadoch pravdivé informácie. Iba tak sa podľa neho dajú dosiahnuť reálne zmeny a pozitívne výsledky.

„Transparentnosť a meranie sú nevyhnutné na identifikáciu problematických aspektov a na riešenie príčin plytvania potravinami. Pomáhajú každému pochopiť koľko, kde a prečo sa plytvá potravinami,“ dodáva.

Okrem znižovania potravinového odpadu sa firma snaží aj o obmedzenie tvorby plastov. Cieľom Tesca je predstaviť do roku 2025 obaly vlastnej značky v 100 % recyklovateľných alternatívach, vďaka ktorým sa podstatne zníži odpad z obalov vo všetkých prevádzkach.

Zdroj: TS, Európska komisia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech