Term sheet a jeho možný záväzný charakter

  • Cieľom tohto článku nie je poskytnúť vyčerpávajúcu právnu radu, ale len v krátkosti upozorniť na možnosť záväznosti term sheetu ako aj riziko zodpovednosti za škodu už pri rokovaní o transakcii.
image_1421684934.jpeg
  • Cieľom tohto článku nie je poskytnúť vyčerpávajúcu právnu radu, ale len v krátkosti upozorniť na možnosť záväznosti term sheetu ako aj riziko zodpovednosti za škodu už pri rokovaní o transakcii.

V startup a venture capital komunite je „term sheet“ známy pojem. Okrem označenia term sheet sa v podobnom význame používa aj označenie „heads of terms“, „heads of agreement“, „letter of intent“, „memorandum of understanding“. Term sheet je väčšinou právne nezáväzný dokument, ktorý načrtáva podmienky vstupu investora do startupu. Slúži obom stranám transakcie ako nástroj na riešenie problémov a nejasností pri predzmluvnom rokovaní, bez zbytočných, na prvý pohľad zložitých formulácií. Funkciou term sheetu je teda sumarizácia všetkých právnych a finančných podmienok transakcie ako aj určenie ceny investície.

 

 

 

Z právneho pohľadu je dôležité posúdiť, či term sheet má záväzný charakter, t.j. či povinnosti v ňom uvedené, je možné od strany, ktorá sa na ne zaviazala, v prípade ich nesplnenia vymáhať a či porušujúca strana nesie zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.

 

Štandardne obsahuje term sheet ustanovenie, ktorým strany deklarujú jeho nezáväzný charakter (s výnimkou určitých ustanovení ako je napr. záväzok mlčanlivosti). Forma sa môže samozrejme líšiť. Pre názornosť uvádzam jednoduchý príklad: „Podmienky uvedené v term sheete určujú všeobecné obchodné podmienky pre navrhovanú transakciu. Nie sú právne záväzné, nepredstavujú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, ani záväznú ponuku na uzavretie zmluvy.

Ak by nebol nezáväzný charakter term sheetu medzi stranami jasný, mohlo by sa stať, že minimálne jedna zmluvná strana bude považovať podmienky upravené v term sheete za záväznú dohodu a ich plnenie vymáhať súdnou cestou, prípadne si nárokovať náhradu škody, ak jej nejaká vznikla, z dôvodu porušenia povinností na ktoré sa druhá strana zaviazala v term sheete.

 

 

Okrem právnej záväznosti term sheetu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť aj samotnej negociácii, najmä ak je druhá strana zahraničný investor. Podľa právnych poriadkov niektorých krajín môže byť strana zodpovedná za škodu aj pokiaľ k podpisu žiadnej zmluvy nakoniec nedošlo. Za určitých okolností by zodpovednosť za škodu vznikla pri predzmluvných vzťahov aj podľa slovenského právneho poriadku na základe všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 Občianskeho zákonníka v spojení s § 420 Občianskeho zákonníka. Najčastejšie ide o prípady bezdôvodného ukončenia negociácii o transakcii a následného uplatnenia dovtedy vzniknutých nákladov (napr. na due diligence). Ideálne je si tieto možné sporné body vyjasniť hneď na začiatku dohadovania, resp. upraviť v term sheete.

 

Cieľom tohto článku nie je poskytnúť vyčerpávajúcu právnu radu, ale len v krátkosti upozorniť na možnosť záväznosti term sheetu ako aj riziko zodpovednosti za škodu už pri rokovaní o transakcii.

 

Vladimír Kordoš, advokát, partner bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech