Tí, ktorí učia novými spôsobmi sa konečne dočkajú uznania

  • Aj na Slovensku sú deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Ich učitelia totiž nečakali na reformy školstva, ale začali ich učiť novými spôsobmi. Aj vďaka nim sa zmena vzdelávania už deje. Nadácia Pontis chce túto zmenu podporiť. Ocení moderné vzdelávacie prístupy, zmeria ich účinnosť a pomôže ich rozšíriť do ďalších škôl.
pontis
pexels.com/archív nadácia pontis
  • Aj na Slovensku sú deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Ich učitelia totiž nečakali na reformy školstva, ale začali ich učiť novými spôsobmi. Aj vďaka nim sa zmena vzdelávania už deje. Nadácia Pontis chce túto zmenu podporiť. Ocení moderné vzdelávacie prístupy, zmeria ich účinnosť a pomôže ich rozšíriť do ďalších škôl.

 So zmenou vzdelávania zdola prichádzajú nielen školy, ale aj mimovládne organizácie. Práve pre tieto dve skupiny bola vyhlásená Cena Generácia 3.0. Prvé oceňovanie moderných prístupov vo vzdelávaní sa uskutoční 3. mája 2017 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

 „Tí, ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom sa naše deti učia, si zaslúžia spoločenské uznanie. Preto sme sa rozhodli oceniť ich a verejne im poďakovať,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. K víťazstvu sa viaže aj finančná podpora až do výšky 10 000 eur.

foto: archív Nadácia Pontis

Zmeriame účinnosť a pomôžeme rozšíriť

Ocenením to nekončí. Aby bolo možné potvrdiť, že víťazné projekty skutočne zlepšujú dané zručnosti a vedomosti, budú ich realizátori spolupracovať s odborníkmi na meranie počas nasledujúceho školského roka 2017/2018. Nadácia Pontis v partnerstve s Veľvyslanectvom USA prizve uznávaných medzinárodných odborníkov, ktorí sa o svoje know-how podelia so zapojenými slovenskými expertmi. „Našou ambíciou je, aby sa vybrané vzdelávacie prístupy postupne šírili aj na ďalšie školy. Preto ich prínos najskôr overíme na malých vzorkách a až následne pomôžeme ich tvorcom zavádzať ich aj do ďalších škôl či iných vzdelávacích zariadení,“ vysvetľuje L. Surotchak.

„Program Generácia 3.0 vnímam ako investíciu do budúcnosti Slovenska. Veľvyslanectvo USA s hrdosťou poskytlo Nadácii Pontis grant, vďaka ktorému prídu na Slovensko americkí odborníci na meranie dopadu. Aj ich vedomosti prispejú k tomu, že Nadácia Pontis a jej partneri budú môcť rozpoznať najsľubnejšie vzdelávacie projekty,” hovorí J. E. Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku.

Zmenu dosiahneme skôr, ak sa spojíme

Jedným z cieľov programu Generácia 3.0 je tiež spojiť kľúčových hráčov vo vzdelávaní. „V Nadácii Pontis sme identifikovali desiatky skvelých prístupov, ktoré sa usilujú o podobné ciele a zároveň hľadajú financovanie na svoju činnosť. Veríme, že zlepšenie vzdelávania na Slovensku dosiahneme skôr, ak sa nám ich podarí prepojiť, ak spolu budú komunikovať a deliť sa o know-how,“ hovorí L. Surotchak. Na ocenenie Generácia 3.0 nadväzujú ďalšie podujatia a podpora pro bono odborníkov. Dlhodobým cieľom Nadácie Pontis je otvoriť diskusiu o kvalite vzdelávania na Slovensku a Ministerstvu školstva, vedy a výskumu dávať do pozornosti overené a zmerané riešenia.

foto: archív Nadácia Pontis

Ako bude prebiehať udeľovanie

Udeľovanie Ceny Generácia 3.0 bude celodenné podujatie, na ktorom sa predstaví 15 projektov. Tie spomedzi 54 prihlásených do užšieho výberu odporučila odborná porota. Odznie tak 15 podnetných prezentácií, ktoré budú postupne zverejnené aj na stránke Generacia30.sk, aby inšpirovali aj ďalších pedagógov.

„Pri výbere projektov sme zohľadňovali ich zameranie, možnosti na ďalšie šírenie a aj inovatívnosť, aby sa naplnil cieľ Nadácie Pontis – oceniť tých, ktorí formujú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí,“ približuje Jana Kontúrová, členka Poradnej rady programu Generácia 3.0. Podľa odborníkov totiž nasledujúce dve dekády prinesú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. „Je dôležité, aby sa takéto prístupy dostali k čo najviac deťom, žiakom, mladým ľuďom a ovplyvnili tak generáciu, ktorá vstúpi do pracovného života o päť či desať rokov – generáciu 3.0,“ dodáva J. Kontúrová.

Zdroj: tlačová správa nadácia pontis

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech