Tie­to 4 tech­ni­ky ťa udr­žia pozi­tív­nym, aj keď vieš, že máš pred sebou ťaž­ký deň

Henrieta Balázsová / 13. apríla 2017 / Tools a produktivita

Urči­te tie dni poznáš — len čo otvo­ríš oči, pre­pad­ne ťa úzkosť, pre­to­že si spo­me­nieš na všet­ky tie neprí­jem­nos­ti, kto­ré ťa dnes čaka­jú. Pod­ľah­neš pani­ke a aj keď mož­no všet­ko zvlá­daš s ľah­kos­ťou, dob­rá nála­da sa jed­no­du­cho nedo­sta­vu­je. Tie­to 4 nezvy­čaj­né, ale zato jed­no­du­ché tech­ni­ky to však môžu zme­niť. Vďa­ka nim si udr­žíš svo­ju pozi­ti­vi­tu a dob­rú nála­du aj v tých naj­ťaž­ší­ch dňo­ch.

#1: Seď rovno!

A to nielen kvôli etikete. Možno sa ti táto rada zdá byť banálnou, či úplne smiešnou, no skutočne funguje. Nové štúdie totiž dokázali prepojenie medzi držaním tela a medzi pozitívnymi myšlienkami.

Ich výsledkom bolo, že ľudia, ktorí sedia vzpriamene, generujú viac pozitívnych a radostných myšlienok, než tí, ktorí sedia zhrbene. Za pokus to určite stojí, nie?

Niekedy môže byť to, čo ti chýba ku šťastiu úplna maličkosť, tak prečo ju neskúsiť.

#2: Vždy maj pri sebe čajovú lyžičku

Aj pri tejto rade si pravdepodobne zostal prekvapený a nevieš, čo sa za ňou skrýva. Ide vlastne  veľmi jednoduchý trik, ktorý ti pomôže „ovládnuť“ svoju myseľ.

Jeho podstatou je to, že ráno si dáš pred odchodom z domu do vrecka svojich nohavíc čajovú lyžičku (minca je príliš malá a mohol by si na ňu počas dňa zabudnúť). Túto lyžičku si následne preložíš do druhého vrecka zakaždým, keď ťa ovládnu negatívne myšlienky.

Princípom je, že táto akcia zamestná tvoj mozog a upozorní ho na to, že robí niečo nesprávne. Nebude to trvať dlho a z preloženia lyžičky do druhého vrecka sa stane signál, vďaka ktorému tvoje negatívne myšlienky automaticky odídu.

Zdroj: unsplash.com

#3: Namiesto novín si ráno prečítaj niečo inšpiratívne

Rannou rutinou mnohých ľudí je to, že si pri svojej rannej šálke kávy prelistujú dennú tlač. Samozrejme, je veľmi dôležité mať prehľad o tom, čo sa deje vo svete, no je správne venovať sa tomu hneď ráno?

Ak k týmto ľuďom patríš aj ty, určite vieš, že denníkom robia najvyšší predaj zlé správy, fascinácie vyvolávajúce zhrozenie, či klebety. To naozaj nie je najlepší spôsob, ako začať svoj deň.

Prečítaj si radšej zopár strán z knihy, ktorú máš práve rozčítanú, alebo sa pozri, čo je nové na tvojom obľúbenom blogu. Je dôležité deň začať pozitívne.

#4: Pomôcť ti môže aj tvoj smartfón

Dnes je už dostupných množstvo aplikácií, ktoré ti môžu pomôcť redukovať stres, meditovať, či odstrániť úzkosť. Niektoré ti dokonca pripomenú, kedy je čas na nejakú aktivitu, ktorá ti zdvihne náladu.

Veľmi obľúbenou appkou je napríklad Happify, ktorá ti každý deň ponúkne nejaké nové výzvy, hry a zamyslenia a privedie ťa tak k pozitívnym myšlienkam. Možno samozrejme nájdeš inú, ktorá ti bude vyhovovať viac.

Dôležité je nenechať sa ovládnuť negatívnymi myšlienkami a zachovať si pozitivitu aj v ťažkých chvíľach. Len tá ťa totiž dokáže preniesť aj cez tie najhoršie dni.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)