Tisí­ce ľudí šale­jú! Ryb­ka hra­je poké­mo­nov

Peter Kováč / 8. augusta 2014 / Tools a produktivita

Aktu­ál­ne naj­sle­do­va­nej­ší her­né stre­am vás urči­te prek­va­pí, neo­vlá­da ho totiž člo­vek, ale živá ryb­ka. Tá na emu­lá­to­ra hrá Poké­mon Red, sta­rý hit z Game­Boy. Pre­nos náj­de­te na twitch.tv, v jed­nej chví­li ho už sle­do­va­lo cez 20 000 uží­va­te­ľov, cel­ko­vo už 1,6 mili­ó­na. V čom je trik?

Rybka menom Grayson Hopper ovláda hru pomocou svojich pohybov. Jej akvárko sleduje webkamera a softvér, ktorý oblasť rozdelil do deviatich dlaždíc. Každá znamená jedno tlačidlo: štyri smery, A, B, Start, Select a náhodný výber.

Za vývojom stojí Catherine Moresco a Patrick Facheris, ktorí ovládač naprogramovali počas školského hackatonu. Ich nápad bol tak šialený a originálny, že si ho okrem komunity z Twitch všimli aj veľké zahraničné médiá.

A nemyslite si, že sa nie je na čo pozerať. Po nejakých 135 hodinách Grayson chytil prvého Pokémona, Charmandera menom AAAABBK. S ním potom porazil prvého súpera na Squirtle. Inak ale rybka večne spí a v noci si hrať nemôže, pretože v akváriu nemá svetlo a webkamera ju nevidí. To sa ale má zmeniť. Programátori už vyberajú príspevky, chystajú lepšie prostredie aj lampu.

Live update: Ako sa dalo čakať, nápad inšpiroval ďalších nadšencov. Na kanáli BeatsPlayPokemon nájdete hru ovládanú pomocou hudby. Rôzne frekvencie aktivujú rôzne tlačidlá.

Zdroj: arstechnica

Pridať komentár (0)