Top 5 exkluzívnych amerických áut, ktoré si môžeš kúpiť aj na Slovensku

  • Mnoho z nás nedá do­pus­tiť na staré dobré kla­sické autá
  • Keď ich člo­vek uvidí na ceste, ve­dia mu vy­ča­riť úsmev a zá­ro­veň vy­vo­lať ob­div ku tva­rom, ktoré sú aj po toľ­kých ro­koch v kurze
  • Dnes sme pre teba vy­brali 5 ve­te­rá­nov, ale aj modernú americkú klasiku, ktorú zo­že­nieš na Slo­ven­sku
vew
veterany.sk, americkeauta.sk
  • Mnoho z nás nedá do­pus­tiť na staré dobré kla­sické autá
  • Keď ich člo­vek uvidí na ceste, ve­dia mu vy­ča­riť úsmev a zá­ro­veň vy­vo­lať ob­div ku tva­rom, ktoré sú aj po toľ­kých ro­koch v kurze
  • Dnes sme pre teba vy­brali 5 ve­te­rá­nov, ale aj modernú americkú klasiku, ktorú zo­že­nieš na Slo­ven­sku

DODGE CHALLENGER DEMON

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: americkeauta.sk

60 míľ za hodinu (96 km/h) dosiahne démonický Challenger v priebehu 2,3 sekundy. Stovku teda zhltne asi o dve desatiny skôr než šestnásťvalcový Veyron s pohonom všetkých kolies. Dodge ho preto vyhlasuje za najlepšie zrýchľujúce vozidlo všetkých čias. Pri rozjazde dosahuje preťaženie 1,8 g a dokáže svoje predné kolesá odlepiť od asfaltu. Momentálne je tento model vyrobený v roku 2018 k dispozícii za 139 900 eur.

JEEP GRAND CHEROKEE TRACKHAWK

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: americkeauta.sk

V prípade tohoto kúsku z roku 2018, hovoríme o kompresorovom 8-valci Hellcat s objemom 6,2 litra, známeho z Dodge Challenger. Ten posiela cez 8-stupňovú prevodovku k obom nápravám gigantických 528 kW a 875 Nm krútiaceho momentu. Pre „veľkého Indiána“ s hmotnosťou 2 443 kg to potom znamená šprint na stovku za neskutočné 3, 5 sekundy. A to je o šesť desatín lepší výsledok, než zvládne aristokratický Bentley Bentayga s motorom W12 bi-turbo. Jeho cena je 129 900 eur.

PORSCHE VW/PORSCHE 356 C

Hoci Ferdinand Porsche založil svoju dielňu už v roku 1931, prvý automobil, ktorý niesol jeho meno, bol až typ 356. Jednalo sa o malé športové vozidlá, ktoré nezapreli príbuznosť s ďalším vozidlom, ktorý Ferdinand Porsche navrhol, a to Volkswagen Chrobák. Tento automobil urobil v 50. rokoch svojmu konštruktérovi s menom Ferdinand Porsche vynikajúcu povesť. Vozidlo sa dodávalo vo variante kupé, kabriolet a speedster, ktorý je v súčasnosti najžiadanejší. 

BUICK

Zakladateľom automobilky Buick bol David Dunbar Buick, pôvodným povolaním inštalatér a vynálezca. Firmu však následne finančne prevzal William Crap Durant. Až z malej spoločnosti vybudoval v prvej polovici 20. storočia jednu z najväčších amerických automobiliek a zároveň položil základ koncernu General Motors. Dnes je v ponuke Buick Special – dvojdverové cupé z roku 1955 za 39-tisíc eur.

CHEVROLET CORVETTE 182 1977

Kon­cept Chev­ro­letu Cor­vette bol po pr­vý­krát pred­sta­vený na New Yor­skej Mo­to­rame roku 1953. Ten mal skvelý di­zajn ka­ro­sé­rie, ktorá bola pre kon­ku­renčný Ja­guar na­ozaj­st­nou vý­zvou. Vtedy dis­po­no­val mo­der­núou bie­lou úp­ra­vou ka­ro­sé­rie s čer­ve­ným in­te­ri­é­rom. Chev­ro­let však tento mo­del pred­sta­vil len ako kon­cept, keďže si ne­bol istý úspe­chom a jeho vý­ro­bou.

Re­ak­cie ve­rej­nosti však pre­ko­nali všetky oča­ká­va­nia, a tak už nič neb­rá­nilo zro­de­niu le­gendy. Mo­del 1977 zna­me­nal ďal­šiu mo­der­ni­zá­ciu auta. V roku 1977 osla­vo­val Cor­vett 500 000 vy­ro­be­ných ku­sov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech