Top 5 TED pre­zen­tá­cií aké ste kedy vide­li

Marek Schwarz / 2. novembra 2014 / Tools a produktivita

Vybe­rá­me tie naj­lep­šie TED pre­zen­tá­cie a ešte jed­nu slo­ven­skú, kto­rá si zaslú­ži byť medzi nimi.

Sir Ken Robinson

 

Amy Cuddy

 

Simon Sinek

Pranav Mistry

 

Dan Pink

 

BONUS Z0 SLOVENSKA = Jakub Ptačin

Pridať komentár (0)