Top 5 TED pre­zen­tá­cií aké ste kedy videli

Marek Schwarz / 2. november 2014 / Tools a produktivita

Vybe­ráme tie naj­lep­šie TED pre­zen­tá­cie a ešte jednu slo­ven­skú, ktorá si zaslúži byť medzi nimi.

Sir Ken Robin­son

Amy Cuddy

Simon Sinek

Pra­nav Mis­try

Dan Pink

BONUS Z0 SLO­VEN­SKA = Jakub Pta­čin

Pridať komentár (0)