Top štúdium pre každého je tu!

  • Veľa známych univerzít dáva všetkým ľuďom na internete prístup k ich kurzom. Nemusíte jazdiť na Harvard, aby ste mohli študovať to isté, čo lokálni študenti. Nemusíte ani platiť školné. Nevyhnutné je len odhodlanie a tiež angličtina. Ja som si jeden taký kurz vyskúšal. Stálo to za to? Vážne môžem študovať predmety z MIT na internete?
image_1414198759.jpeg
  • Veľa známych univerzít dáva všetkým ľuďom na internete prístup k ich kurzom. Nemusíte jazdiť na Harvard, aby ste mohli študovať to isté, čo lokálni študenti. Nemusíte ani platiť školné. Nevyhnutné je len odhodlanie a tiež angličtina. Ja som si jeden taký kurz vyskúšal. Stálo to za to? Vážne môžem študovať predmety z MIT na internete?

 

Toto bola moja prvá reakcia, keď som sa prvýkrát stretol s rastúcim fenoménom masívnych otvorených online kurzov„. Na jednu stranu mi prišlo neuveriteľné, že môžem mať prístup k plnohodnotným univerzitným kurzom, na stranu druhú mi nebolo jasné, prečo už to univerzity nerobili oveľa skôr. Dlhodobo úspešné príklady z neuniverzitného prostrediaUdemy, Lynda, ktoré sú však platené a všeobecne venované skôr praktickým zručnostiam, ktoré môžu študentom vrátiť peniaze investované do kurzov o niečo ľahšie.

Podľa mojich pozorovaní, veľa vysokoškolákov študuje na bakalárskej úrovni MOOCštýlom aj na skutočných univerzitách: nechodí na prednášky. A úprimne povedané veľa prednášok za to ani nestojí. Oproti tomu prednášajúci online kurzov majú zvyčajne výbornú kvalitu prednášok a ďalších študijných materiálov. Tieto materiály sú využívané desiatkami tisíc študentov po celom svete a keď už ich raz vytvoríte, nemusíte sa o ne príliš starať. Zásadné zmeny vo vysokoškolskej matematike, fyzike a ďalších vied sa odohrávajú len málokedy. To všetko ideálne predpoklady pre štúdium vysokoškolských kurzov na internete.


Aký kurz si vybrať


K dispozícii je rad kurzov, do ktorých sa môžete zapísať. Väcšinou sú na úrovni prvých troch ročníkov vysokej školy čiže bakalárskeho štúdia. Môžete sa naučiť integrovať a derivovať, analyzovať dáta, k dispozícii sú predmety o mechanike, elektronike, programovanie, algoritmoch, biológia, umenie a mnoho ďalších. V súčasnosti nie je možné absolvovať ucelený vysokoškolský program, ale je len otázkou času, kedy výber predmetov z rôznych univerzít bude dostatočný na absolvovanie ekvivalentu nejakého bakalárskeho programu. Niekoľko kurzov bolo tiež akreditovaných v USA, takže ich absolvovanie sa môže započítať do vzdelania na naozajstných“ univerzitách

 

Ako som dostal certifikát od John Hopkins University


Keď som prvýkrát brouzdal webom Coursera.org v decembri 2012, zaujal ma kurz o analýze dát organizovaný jedným profesorom z ústavu medicíny Univerzity Johna Hopkinsa. Prihlásenie bolo úplne jednoduché. Stlačil som jedno tlačidlo a už som bol zapísaný. Kiež by kamenné“ univerzity boli tak prívetivé. Kurz začínal vo februári a ja som sa na neho fakt tešil.

Koncom januára mi prišiel email, ktorý ma upozornil, že dátum začatia kurzu sa blíži. V deň otvorenia kurzu som dostal ďalší email. Dychtivo som sa prihlásil a začal skúmať materiály a prednášky. Zistil som, že celé štúdium sa dá zvládnuť priamo z prednášok, ktoré boli veľmi dobre pripravené. Avšak každý týždeň, ten prvý nevynímajúc, som musel absolvovať malý test, ktorý hodnotil, ako sa mi darilo v tom danom týždni. Testy mali tiež praktické úlohy, čo bolo celkom zaujímavé. Pozrel som sa na dve prednášky a potom sa z Coursery odhlásil


O týždeň neskôr som si uvedomil, že teraz je posledný deň kedy môžem zodpovedať otázky testu na tento týždeň. Toto je správanie, ktoré je typické pre väčšinu študentov. A tak som narýchlo odpovedal na otázky testu. Našťastie to málo, čo ostalo v mojej pamäti z predchádzajúceho štúdia spolu so sedliackym rozumom bolo dostatočné na to, aby moje odpovede boli prijateľné. V podobnom štýle som prechádzal všetkými ôsmimi týždňami tohto kurzu. Väčšinou som si urobil čas na to, aby som si prednášky stihol očekovať. Bolo to asi na 1 2 hodiny týždenne.

V štvrtom a ôsmom týždni prišlo na písanie správy (elaborátov) o dátovej analýze reálnych dát, pri čom som uplatňoval, čo som sa naučil. To zabralo oveľa viac času, ale tiež sa to stalo tou časťou kurzu, ktorú som si užil najviac. Neskôr som ľutoval, že sme nestrávil viac času prípravou týchto elaborátov, pretože by som si svoje vedomosti prehĺbil ešte viac.

Keď som dostal záverečné hodnotenie a certifikát, tak som s prekvapením zistil, že som kurz dátovej analýzy absolvoval s vyznamenaním. Celkovo bola náročnosť tohto predmetu porovnateľná s okrajovými (3 4 kredity) predmetami, s ktorými som sa stretol na univerzite doma.


Problémy otvorených online univerzitných kurzov


Najzávažnejší problém spočíva v hodnotení a skúšaní študentov. Tieto online kurzy mávajú desaťtisíce účastníkov a nie je možné pre žiadneho profesora oznámkovať všetky správy, aj keby mal armádu asistentov. Hodnotenie sa spolieha na vyhodnotenie odpovedí počítačom, keď vyberiete odpoveď a“, b“ alebo „c„, prípadne napíšete nejaké slovo do políčka, alebo profák zverí dôveru v známkovaní do rúk študentov samotných. Vyhodnocovanie odpovedí počítačom je úplne nevhodné pre úlohy s otvoreným koncom ako je analýza dát, pretože dva úplne rozdielne výsledky môžu stále byť správne. Pre uzavreté úlohy s jedinou správnou odpoveďou je to dostatočné, väčšinou však študenti nedostanú poučný komentár k zlým odpovediam a najmä tomu, ako sa k tým odpovediam dopracovali.

Hodnotenia otvorených úloh študentmi samotnými je ešte horšie. Keď elektronicky odovzdáte svoju správu, ostatní študenti sa na ňu pozrú a budú ju hodnotiť podľa detailných kritérií. Problém nastáva keď veľká časť študentov nemá dostatočné znalosti na to, aby toto hodnotenie uskutočnila. U niektorých kurzov hodnotenie študentmi môže fungovať, ale pri dátovej analýzy, kde je nutné hodnotiť či vybrané štatistické metódy boli správne použité, to nefungovalo. V naprostej väčšine prípadov dostanete dobré hodnotenie od študentov, ale keby sa profesor pozrel na tú istú správu, hodnotenie by sa prepadlo o niekoľko stupňov.

Všetky univerzity sa stretávajú s problémom výdrže študentov v jej programoch. Dôsledkom otvorenosti a ľahšieho prihlásenia do týchto online kurzov je oveľa menší podiel tých študentov, ktorí úspešne kurz absolvujú. Do predmetu Štatistická Analýza sa prihlásilo zhruba 100 tisíc študentov, len niečo cez päť tisíc študentov splnilo všetky úlohy, informácie o tom, koľko študentov kurz absolvovalo úspešne, nie sú dostupné.

Podľa kvality správ, ktoré som známkoval, by som súdil, že zhruba polovica z tých piatich tisíc mohla uspieť. Toto číslo zodpovedá priemeru dvoch troch percentuálnych bodov ako úspešnosť tohto typu kurzov. Na jednu stranu je toto číslo veľmi malé avšak z pohľadu na absolútnu hodnotu dvoch troch tisíc ľudí, ktorí sa úspešne postavili v dátovej analýze, je to celkom priaznivé.

Najväčším problémom je motivácia. Z vlastnej skúsenosti viem, že je ťažké sa motivovať k štúdiu. Nečakajú vás žiadne veľké nepriaznivé dôsledky, ak sa rozhodnete skoncovať s online vzdelávaním. Tie najzávažnejšie dôsledky sú len vo vašom svedomí. Za prihlásenie do kurzu ste nemuseli platiť, odsťahovať sa z domu a ani nie je jednoduché sa skamarátiť so spolužiakmi. Iba odhodlaní, ktorí chcú študovať, pretože ich daná problematika zaujíma, vytrvajú.


Čo na to profesori

 

Je zaujímavé sa pozrieť na to, ako tieto kurzy vnímajú , ktorí ich učia. V prieskume, ktorý sa pýtal všetkých profesorov, ktorí kedy učili aspoň jeden otvorený online kurz, sa prevažná väčšina učiteľov zhodla na tom, že tento typ vzdelávania stojí za to„. Iba malé percento z nich však verí, že sa vysokoškolské vzdelanie stane finančne dostupnejšie vďaka týmto online kurzom. Musíme vziať do úvahy, že tento prieskum sa pýtal 183 profesorov, ktorí sympatizujú s online vzdelávaním. Z nich len 103 nejnadšenější odpovedalo. Toto nie je reprezentatívna vzorka všetkých vyučujúcich. Veľa klasických univerzitných profesorov by z online vyučovania predmetov nadšení neboli. Ale to už je ich problém. :)


Vzdelávanie budúcnosti 


Bez ohľadu na to, ako sa k masívnym otvoreným online kurzom“ stavajú profesori a študenti, je isté, že sa tento typ vzdelávania bude v budúcnosti dramaticky rozširovať. Je to finančne úspornejšia metóda výučby. Klasické univerzity budú stále existovať, pretože osobný kontakt je nenahraditeľný, ale na úrovni prvých ročníkov vysokej školy môžu online kurzy ponúknuť plnohodnotnú náhradu veľkých prednáškových miestností, ktoré predstavujú masovú výrobu absolventov kurzu Matematika 1a ďalších podobných

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech