Trik­rát o skú­se­nos­tia­ch tých, kto­rí majú čo pove­dať

Michal Tomek / 12. apríla 2014 / Tools a produktivita

Víkend mož­no využiť rôz­ne – spa­nie, upra­to­va­nie, číta­nie, prí­ro­da či náv­šte­vy. A nie­kto ho využi­je na to, aby sa nie­čo priu­čil. Nie sede­ním nad kni­ha­mi, ale počú­va­ním a cez skú­se­nos­ti iný­ch. Tých, kto­rí nie­čo vybu­do­va­li. Keď­že cez víkend je toho času tro­chu viac, ponú­ka­me vám tri dlh­šie videá.

 

Zuckerberg

Mark Zuckerberg už takmer pravidelne vystupuje ako spíker na Startup School organizovanej akcelerátorom Y Combinator. Tentokrát Mark rozpráva napríklad o tom, ako vznikal prvý Facebook kód. Alebo vedeli ste, že v roku 2005 existovala iná sieť s názvom Facebook College, ktorá chcela konkurovať Facebooku? Okrem iného Mark hovorí: „Tá chyba ma stála miliardy dolárov. Ale to je okej. Idete ďalej, nezáleží na tom.“ Aká to bola chyba? Všetko sa dozviete z videa.

 

 

Quirky

O Quirky sme tu už písali. Spoločnosť zbiera na svojom webe dobré nápady a najlepšie projekty prejdú do produkcie. Zakladateľ Ben Kaufman v rozhovore ukázal nielen niektoré z ich produktov, ale hovoril aj o zrode celého nápadu. Všetko začalo ešte na škole, keď nemal rád matiku. A prečo sa mladý človek ako on dal na výrobu predmetov?

 

 

Investori

Posledné video je trochu z iného súdka. Hosťami diskusie sú rizikoví investori. A to tí najpovolanejší a najznámejší. Eric Ries stojí za myšlienkou a rozvojom hnutia Lean Startup. Marc Andreessen vytvoril prvý rozšírený vyhľadávač Mosaic, neskôr bol pri zrode Netscape-u. Známy je však najmä ako spoluzakladateľ kapitálovej spoločnosti Andreessen Horowitz. Tretím diskutujúcim je Chris Dixon - zakladateľ Hunch-u v súčasnosti tiež pôsobiaci v spoločnosti Andreessen Horowitz. V roku 2010 ho BusinessWeek označil za top angel investora v technologickom odvetví.

Pridať komentár (0)