Tvor­ba “per­fekt­né­ho” port­fó­lia dizaj­né­ra

Webdesigning: Michal Králik / 24. septembra 2014 / Tools a produktivita

Na začia­tok je tre­ba pove­dať, že per­fekt­né port­fó­lio web dizaj­né­ra neexis­tu­je! Ide o to, aby spĺňa­lo svoj účel a bolo vytvo­re­né správ­ne. Postup­ne si prej­de­me základ­né čas­ti, kto­ré by dob­ré port­fó­lio malo obsa­ho­vať a načo sa tre­ba sústre­diť pri jeho tvor­be.

 

Pridržiavajte sa základných pravidiel. Jednoduchosť, prehľadnosť, ľahká navigácia a osobitosť.

 1. Nadpis web stránky.

  Hneď ako potencionálny zákazník, zamestnávateľ príde na stránku je potrebné ho upútať. K tomu nám slúži chytľavý nadpis. Je dôležité napísať kto ste, čo robíte. Čím skôr tým lepšie.

 2. Chváľte sa kvalitou, nie kvantitou.

  Dizajnéri sa často sústredia na ukázanie čo najväčšieho spektra prác. To je síce dobré, ale nie je potrebné ukazovať všetko. Ak sa zameriavate na tvorbu webu, ukážte zopár najlepších, nie všetky. Nie je na škodu ak napíšete klienta, a určite niečo málo o projekte. Ako ste riešili problémy a čo ste ku tomu použili. Ak je možné, poproste klienta o pár riadkov, čo si myslia o spolupráci a pridajte ju ku projektu. Bude to pôsobiť ľudskejšie. Neukazujte len projekty, ktoré ste robili pre niekoho iného ale ukážte aj veci, ktoré ste robili len tak. Tým dáte najavo, že sa stále zlepšujete a že len nerobíte pre peniaze ale aj pre zábavu. Často sú tieto projekty najlepšie, lebo vám nikto nevytvára bariéry.

 3. Ukážte, čo ponúkate.

  Nenechajte ľudí zbytočne myslieť. Každý nemusí hneď vedieť čo má vaša stránka predstavovať, a preto to hneď dajte najavo. Do portfólia zapracujte o čo sa zaujímate. O prácu v štúdiu alebo si vás má klient osloviť priamo. Nie každý vie čo to je web dizajnér, tak napíšte aké sú vaše schopnosti s čím ste už pracovali. Čím kreatívnejšie to pojmete, tým lepšie.

 4. Biografia.

  Nezabudnite na svoj príbeh. Ľudia majú radi príbehy, tak napíšte ten váš. Pridajte fotku a buďte osobný. Čím ste chceli byť ako dieťa alebo čo je vaše obľúbené jedlo. Nemalo by to byť len v odrážkach predchádzajúce skúsenosti. Ukážte čo je za oponou. Predstavte sa a snažte sa byť originálny.

 5. Kontakt.

  Keď už sa prezentujete, myslite že sa chcete “predať”. Tak nechajte ľudí aby vás mohli kontaktovať. Pridajte odkazy na sociálne siete, kde vás môžu nájsť alebo kde vám môžu nechať odkaz. Dajte jasne najavo, akým spôsobom vás najlepšie zastihnúť.

 6. Aktuálnosť.

  Kvalitné portfólio nie je otázkou jedného dňa a ani mesiaca. Pridávajte stále nové, aktuálne práce. Ak máte blog alebo niekam píšete pripojte odkaz. Ukážte, že sa chcete stále učiť, napredovať a že ste nezastavili na mieste.

 7. Portfólio nemusí byť web stránka.

  Keď už rozprávame o správnom portfóliu nemusíme naň minúť ani euro. V dnešnej dobe s množstvom možností si môžme vybrať. Pre niekoho je dobré mať vlastný web. Vlastný mail a aktualizovať si veci sám. Potom tu sú možnosti ako je Behance, kde si môžete vytvoriť profil a vlastné portfólio a zdieľať práce. Ďalej tu je novší Dribble, ďalšia forma prezentácie. Ďalej sa budeme venovať hlavne vlastným on-line portfóliám.

 

Zopár inšpirácií nakoniec.

kennymax.sk
web graphic designer Kennymax

www.slvczch.comFilip-Slovacek

adam.coAdam-Coulombe-Graphic-Designer

www.julienrenvoye.comJulien-Renvoye-Web-Design-Illustration

rdcreativedesign.euRob-Davis-Graphic-Designer

philmartinezdesign.comPhil-Martinez-Design

vitor.ccWeb-MobileApps-Vt

lorenzoverzini.comLorenzo-Verzini

 

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)