Twit­ter: 23 mili­ó­nov účtov tvo­ria boti

Peter Kováč / 14. augusta 2014 / Tools a produktivita

Twit­ter stá­le hľa­dá spô­so­by, ako sa dostať do plu­su, kaž­dý štvrť­rok pre­hos­po­dá­ri desiat­ky mili­ó­nov dolá­rov.

 

Jednou z možných ciest sú nové video reklamy, ktoré Twitter aktuálne testuje . Inzerentov chce nalákať tým, že vraj video upúta väčšiu pozornosť. Platiť budú za pozretie (nie je automatické ako u Facebooku) a dostanú k tomu hromadu analytických nástrojov, aby mohli sledovať zásah videí.

Užívateľom sa reklamné videá zobrazia v timeline rovnako ako reklamné tweety. Nemusí daný kanál sledovať, Twitter ho medzi ostatné príspevky vloží "násilím". Reklama funguje na mobiloch aj desktope.

Z finančných výsledkov firmy vieme, že Twitter má už 271 miliónov aktívnych užívateľov. Teda takých, ktorí sa k účtu prihlásia aspoň raz za mesiac. Z toho 11% (29,8 milióna) využíva neoficiálne aplikácie ako Tweetbot, 8,5% (23 miliónov) tvoria automatizované účty píšuce bez ručného zásahu užívateľa a 5% (13,5 milióna) tvorí spam a falošné účty.

Pridať komentár (0)