Uau, Ama­zon kou­pil amazonsucks.com!

Kika Besedičová / 10. september 2014 / Tools a produktivita

A začíná to být zají­mavé :). Po abso­lut­ním pro­pa­dáku pro­dejů Fire Phone se Ama­zon lekl do té míry, že začal sku­po­vat velmi zají­mavé domény. 

Někdo v Ama­zone má doslova dream job, jeho pra­covní náplň je kupo­vat všechny dostupné anti Ama­zon domény, ještě před­tím než se to podaří jed­nomu z vás.

Screwamazon.com, amazonstinks.com, a amazonsucks.com si již firma stihla zakou­pit. Mohu vás potěšit tím, že pokud stih­nete kou­pit doménu ještě před­tím než to stihl Ama­zon, tak si určitě slušně vyděláte. No nad pří­po­nami a před­po­nami budete muset trošku popře­mýš­let.

Zdroj: THVRG

Pridať komentár (0)