Učiteľ zarába len o 17 percent viac ako predavač. Horšie je to už len v Bulharsku

  • Parlament sa uzniesol na zvýšení minimálnej mzdy. Tá by mala od roku 2021 dosahovať hodnotu 653 eur
  • Platy slovenských učiteľov sú však naďalej na zamyslenie. Pedagóg na základnej škole zarába menej ako pracovník zákazníckej podpory
  • Analýza bola okrem Slovenska robená v ďalších 11 krajinách Európskej únie
platy (1)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Parlament sa uzniesol na zvýšení minimálnej mzdy. Tá by mala od roku 2021 dosahovať hodnotu 653 eur
  • Platy slovenských učiteľov sú však naďalej na zamyslenie. Pedagóg na základnej škole zarába menej ako pracovník zákazníckej podpory
  • Analýza bola okrem Slovenska robená v ďalších 11 krajinách Európskej únie

Plat pedagóga sa porovnával s odmeňovaním troch profesií – pracovník zákazníckej podpory, predavač a lekár. Pracovník alebo aj špecialista zákazníckej podpory je nové, sofistikovanejšie pomenovanie pre človeka, ktorý má na starosti kontakt so zákazníkom, pomoc, podporu či vybavuje prípadné sťažnosti. Ten si v dnešnej dobe na výplatnej páske nájde vyššiu odmenu ako učiteľ. Potvrdila to analýza portálu platy.sk, ktorá spadá pod kompetencie pracovného portálu Profesia.sk.

Záleží na tom, aký učiteľ si

V preklade to znamená, že platové rozdiely priamo úmerne súvisia s konkrétnym učiteľským statusom. Pedagóg na základnej škole je pre žiaka prvým kontaktom s učebnicou a školskou lavicou. Tento zarába paradoxne zo všetkých učiteľov najmenej. Na druhom mieste sú prirodzene stredoškolskí pedagógovia a na najvyššej priečke sa umiestnili vysokoškolskí asistenti či profesori. Z učiteľov sú kategoricky najnižšie učitelia materských škôl.

Na Balkáne je postavenie vysokoškolských učiteľov v spoločnosti výrazné a nezastupiteľné. Platovo sú tiež dobre ohodnotení, potvrdzuje analýza portálu platy.sk. Majú dokonca o polovicu vyššie platy ako ich vysokoškolskí pedagógovia.

Ich postavenie a životný štandard je v krajinách vysoký. Je dokonca porovnateľný so zárobkom doktora. Podľa dát získaných od respondentov, v Rumunsku je univerzitný pedagóg naozaj cenený, oproti lekárovi zarobí aj raz toľko, uvádza tlačová správa.

zdroj: profesia.sk/platy.sk

Presným opakom sú pobaltské krajiny, Fínsko či stredná Európa, do ktorej spadá aj naša krajina. Tu sa platy stredoškolského pedagóga, medzi študentami oslovovaného aj „profesor“, líšia s platmi skutočného univerzitného profesora. Buď minimálne alebo vôbec. V porovnaní s lekármi majú spomínaní plat nižší až o jednu tretinu.

Ako je to na Slovensku? Univerzitní pedagógovia zarábajú oproti lekárom najmenej práve na Slovensku a to o 38 percent. Nasleduje Česká republika, Fínsko a Estónsko.

Najhoršie postavenie má učiteľ v Bulharsku

V priemere totiž platí, že učitelia základnej školy tu zarábajú dokonca horšie ako predavači v obchode. Najlepšie sú na tom na druhej strane slovinskí či chorvátski pedagógovia.

Slovensko sa v prieskume nachádza v strede. Treba však zdôrazniť, že napriek tomu, že zárobok učiteľa je napríklad oproti predavačovi vyšší, situácia rozhodne nie je ideálna. Na portáli Profesia.sk totiž 23 percent ponúk na predavača požaduje iba základné vzdelanie, 46 percent ponúk uvádza požiadavku stredoškolského vzdelania bez maturity a 27 percent maturitu. Požiadavky sú tak výrazne nižšie.

zdroj: profesia.sk/platy.sk

Majú platy tendenciu sa zvyšovať?

Platy učiteľov sa zhodnocujú každý rok. Za posledné roky sme registrovali výrazné zvyšovanie miezd, ktoré zapríčinila najmä situácia s nízkou nezamestnanosťou a neschopnosťou firiem nájsť nových ľudí. Nedá sa preto povedať, že by sme registrovali priblíženie pedagogických platov k priemeru miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí,“ povedala pre redakciu Startitup PR manažérka portálu Profesia.sk Nikola Richterová.

Ministerstvo školstva sa dlhodobo netají tým, že vyvíja kroky k zlepšeniu platových podmienok pedagógov. Od 1.januára budúceho roka dvíhajú platové tarify pedagógov aj výskumných a vývojových zamestnancov o 10 %.

V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že nás teší, že ministerke školstva sa podarilo dostať do skupiny pedagógov, ktorým sa valorizujú platy, aj vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov a zrovnoprávniť ich v tejto oblasti,“ povedala pre Startitup Andrea Pivarčiová, hovorkyňa MŠVVaŠ SR. Zároveň dodáva, že medzi septembrom 2016 a prvým januárom 2020 evidujú nárast v odmeňovaní až o 36 %.

Spoločenský status vysokoškolských pedagógov by sa mohol podľa vzoru západných krajín zvyšovať. Bude povedomie o našich učiteľoch vyššie? Prognózy sú podľa Richterovej sľubné.

Vzhľadom k automatizácii a robotizácii, ktorá sa nás týka stále viac, očakávame, že povolania, kde je nevyhnutný empatický prístup pri práci s ľuďmi, budú mať vyššiu hodnotu ako dnes,“ prezrádza s dodatkom, že na prácu učiteľov by tak mal byť kladený väčší dôraz. Očakáva sa, že práve takéto povolania by mohli mať v budúcnosti vyšší spoločenský status.

Zdroj: Platy.sk, Profesia.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech