Uni­kát­ne slo­ven­ské pro­jek­ty, o kto­rý­ch budeš ešte veľa počuť

Marianna Mikešová / 24. novembra 2016 / Startupy

Už iba týž­deň zostá­va do najp­res­tíž­nej­šej slo­ven­skej star­tu­po­vej súťa­že Star­tup awards 2016. Fina­lis­ti dosta­nú šan­cu pre­zen­to­vať sa pred viac než tisíc­kou hos­tí z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia a zabo­ju­jú o titul naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu. Je to skve­lá prí­le­ži­tosť, ako sa nie­len zvi­di­teľ­niť, ale zís­kať aj dôle­ži­tú inves­tí­ciu pre roz­voj biz­ni­su.

Zo všetkých prihlásených startupistov vybrala odborná porota tie, ktoré riešia aktuálne problémy a potreby trhu a majú šancu preraziť nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Dvanásť najlepších slovenských projektov ti teraz predstavíme bližšie:

Umenie a dizajn

 • Bio­cul­ti­va­tor

S týmto vynálezom si budeš môcť vypestovať vlastnú mini bio záhradu na svojom balkóne, či už zeleninu, bylinky alebo kvety. Je to kvetináč budúcnosti, ktorý má vlastný systém zavlažovania rastlín a je zložený z troch častí. Biocultivator kombinuje tradíciu záhradkárčenia a moderný životný štýl. Pestovanie rastlín ešte nikdy nebolo ľahšie.

945512_971057972998969_7585924038286113037_n

Facebook.com/biocultivator

 • Craf­ting Plas­tics

Módny priemysel je jedným z najviac znečisťujúcich na svete. Projekt Crafting Plastics proti vytváraniu odpadu bojuje a vytvára udržateľné dizajnové výrobky z bioplastu. Za projektom stoja návrhárky Verena Michels a Vlasta Kubušová. Ak hľadáš štýlové a originálne okuliare, si tu na správnej adrese.

cps_foto_kredit_evelyn_bencicova_0

Foto: craftingplastics.com

 • Maguss

Táto unikátna mobilná hra ti umožní kráčať po našej Zemi a pritom žiť jednou nohou vo fantasy svete. Ide o takzvanú rozšírenú realitu a ak si otestoval hru Pokemon Go, zrejme vieš, o čom hovorím. Aj keď je tvoj život super, niekedy je fajn nazrieť do inej reality, v tomto prípade plnej čarov a mágie.

14917035_903289173136208_1538390806907162929_o

Foto: facebook.com/MagussWand

Veda

 • Group­sol­ver

Tento projekt slúži ako online platforma pre marketingový výskum, ktorý kombinuje kvantitatívny a kvalitatívny prístup a kolektívne riešenie problémov. Využiť ho môžeš na získavanie spätnej väzby od zákazníkov pomocou jednoduchých dotazníkov. Podnikatelia budú s Groupsolverom vedieť, čo ich zákazník chce, očakáva alebo čo by zmenil.

14445222_532149780318707_949167984936275696_o

Foto: facebook.com/groupsolver

 • Mul­tip­le­xDX

Táto medzinárodná spoločnosť pozostáva z americkej a slovenskej pobočky, sídliacej v Prešove. MultiplexDX sa zaoberá molekulárnou diagnostikou prostredníctvom hi-tech SD patologických služieb. Názov firmy odkazuje na použitú technológiu Multiplex.

1418201839

Foto: multiplexdx.com

 • A.I. Diagnosis

Projekt na diagnostiku rakoviny prostredníctvom technológie Artificial Intelligence Diagnosis, teda s využitím umelej inteligencie. Technológia využíva učenie strojov a dokáže prezrieť až 17-tisíc vzoriek tkaniva. Narozdiel od ľudského faktora tu nie je riziko chybovosti, preto je diagnostika úspešnejšia a presnejšia.

bigstock-medicine-doctor-working-with-m-43167979

Foto: bitnavi.com

Spoločnosť

 • COr­vus

Tento skvelý nástroj má za cieľ pomáhať nevidiacim alebo slabo vidiacim ľuďom. Tí sú zvyčajne odkázaní na pomoc druhých a nedokážu byť samostatní. COrvus im život uľahčí hlasovým navádzaním, efektívnou mobilnou komunikáciou, privolaním pomoci, ale napríklad aj čítaním obsahu displeja.

lg-wine-smart-large

Foto: corvuskit.com

 • Kar­ma­dilo

Už si niekedy videl, aby ti za tvoj názor niekto zaplatil? S aplikáciou Karmadilo je to realita. Firmám ponúka marketingové služby a získava dáta od ich zákazníkov za peniaze, ktoré venuje neziskovkám. Odmeňuje však aj užívateľov, ktorí za poskytnutie názoru získajú kredit, ktorí tiež putuje na dobročinné účely.

screen-2x800

Foto: apkpure.com

 • Stemi

Ďalšia užitočná aplikácia, ktorá dokáže zachrániť život. Slúži pre ľudí, ktorí trpia kardiologickým ochorením a môžu dostať infarkt. Stemi prepája pacientov zo záchranármi, ktorí hneď vedia, že ich treba okamžite previezť do kardiocentra a nie do všeobecnej nemocnice. Autorom nápadu je lekár Martin Studenčan.

0000028141

Foto: datalan.sk

Digi­tal

 • Agent­Ba­lance

Riešenie pre efektívnu spoluprácu manažérov so zamestnancami je tu. Pomocou tohto nástroja môžu manažéri, (napríklad call centier) zisťovať spokojnosť agentov, ich mentálnu energiu, motiváciu a tak ďalej. Prostredníctvom týchto dát môžu s AgentBalance zlepšovať ich pracovný výkon.

13103355_894472417328869_1386069698591786414_n

Foto: facebook.com/agentbalance

 • eDocu

S týmto projektom môžeš využívať potenciál QR kódu alebo NFC čipu na maximum. Svoje služby eDocu cieli na podnikateľov, manažérov, konštruktérov... Stačí oskenovať kód a užívateľ si môže prečítať návod na použitie, inštrukcie a kopu ďalšieho. Do kódu je možné ukladať akékoľvek informácie a jednoducho ich spravovať.

10345562_1607215672835926_172168031723207908_n

Foto: facebook.com/eDocu

 • Pyg­ma­lios

Projekt slúži pre analýzu zákazníkov v reálnom čase. No nie tých nakupujúcich na internete, ale v kamennom obchode. Neuveriteľné? S Pygmaliom môže predajca zmerať, koľko času zákazník strávil v jeho obchode, v ktoré dni okolo neho prechádza, ale aj to, čo si kúpil, a ktoré oddelenie v obchode je najnavštevovanejšie.

12743573_908325702619487_6045282117397206438_n

Foto: facebook.com/Pygmalios

Finá­lový gala­ve­čer Star­tup Awards 2016 sa usku­toční už 2. decem­bra v bra­ti­slav­skom Istro­po­lise. Celkový víťaz si odnesie cenu v hodnote 50 000 eur a víťaz z každej kategórie v hodnote získa cenu v hodnote 5 000 eur. Všetci fina­listi dostanú možnosť zúčastniť sa podujatia Foun­ders Sum­mit v Bra­ti­slave.

Zdroj titulnej fotografie: facebook.com/facebook.com

Pridať komentár (0)