ÚRSO prichádza s novinkou pre Slovákov: Ceny energií budú pre domácnosti od tohto dátumu spravodlivejšie

  • Zmenu môžeš vykonať kedykoľvek počas roka
  • „Zmluvné otroctvo“ sa podarilo zrušiť z iniciatívy úradu
home office energie
Ilustračná fotografia Unsplash/Cristian Tarzi, TASR/Pavel Neubauer
  • Zmenu môžeš vykonať kedykoľvek počas roka
  • „Zmluvné otroctvo“ sa podarilo zrušiť z iniciatívy úradu

Máme pre teba dobrú správu. Odberatelia elektriny a plynu budú totiž môcť od augusta meniť dodávateľa energií kedykoľvek počas roka.

„Ide o revolučné rozhodnutie. Doteraz bola situácia pri zmene dodávateľa taká, že odberatelia mohli požiadať o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka. V prípade, že to odberateľ takto neurobil, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predĺžila na nasledujúci kalendárny rok,“ uviedol predseda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Informáciu priniesla tlačová agentúra SITA. 

„Zmluvné otroctvo“ sa podarilo zrušiť 

Nevýhodná úprava nútila odberateľov zotrvávať v zmluvných vzťahoch, ktoré by inak nechceli. Ako uviedol, toto „zmluvné otroctvo“ sa podarilo zrušiť z iniciatívy úradu.

Legislatívne zmeny prinášajú aj povinnosť pre dodávateľov energií zasielať prehľadnejšie faktúry bez zbytočných reklám a informáciu, či tarifa zodpovedá reálnej spotrebe odberateľa. Správnym nastavením tarify tak môžu domácnosti na energiách ušetriť.

„Dodávatelia energií budú musieť po novom zverejňovať svoje cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a pravidelne ich aktualizovať. Zlepší sa tým vyjednávacia pozícia napríklad starostov obcí či subjektov verejnej správy,“ dodal Holjenčík.

Nová cenová vyhláška 

Medzi ďalšie zmeny patrí, že ÚRSO získava právomoci v oblasti štátneho dozoru od Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe novelizácie zákona o regulácii.

Nová cenová vyhláška v oblasti elektriny zavádza spravodlivejšie ceny, kde odberatelia dnes platia za prístup do sústavy platbu vo výške 100 % a výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov ju budú po novom platiť aspoň vo výške 20 %. Zúži sa tak rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vstupujú do ceny elektriny.

V oblasti plynu bude ÚRSO presnejšie kontrolovať regulované subjekty a nimi uvádzané ekonomicky oprávnené náklady, čo prispeje k zníženiu cien plynu pre konečných odberateľov.

V oblasti tepla nové pravidlá cenového konania umožnia odhaliť a zamedziť reťazeniu pri dodávkach tepla prepojenými podnikmi, čo spôsobuje následné navyšovanie cien tepla. Novelizácia vyhlášky o pravidlách fungovania trhu s elektrinou zavádza jednotné pravidlá pre pripájanie do sústav a zjednodušené pravidlá pre obnoviteľné zdroje.

Zdroj: SITA 

Najnovšie videá

Trendové videá