V Podhájskej zatvorili bazén s rádioaktívnou vodou, kúpalisko funguje ďalej. Prevádzkovateľ hovorí o neschopnom štáte

  • Problémy vo vyhľadávanom kúpalisku v okrese Nové Zámky pribúdajú ako voda po daždi
  • Rezort životného prostredia upozornil, že dovolenkári sa tu kúpali v rádioaktívnej vode
  • Podhájska však nezaháľa a ľudí opäť láka do vybraných bazénov
podhajska
TASR/Henrich Mišovič
  • Problémy vo vyhľadávanom kúpalisku v okrese Nové Zámky pribúdajú ako voda po daždi
  • Rezort životného prostredia upozornil, že dovolenkári sa tu kúpali v rádioaktívnej vode
  • Podhájska však nezaháľa a ľudí opäť láka do vybraných bazénov

Včera sme ťa informovali o aktuálnych zisteniach Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Polície SR, ktoré preukazujú, že pri prevádzke kúpaliska Podhájska sa porušovali zákony.

Pred verejnosťou sa podľa rezortu životného prostredia zatajovala zvýšená prítomnosť rádioaktívnych prvkov vo vode z geotermálneho vrtu. Ich hodnota pritom výrazne prekračuje zdravotné limity. Nejde pritom o žiaden nový problém, o doslova rádioaktívnej vode sa vedelo už dávnejšie.

Chodíš sa kúpať do Podhájskej?

Kúpalisko sa však za žiadnych okolností nechce svojho biznisu vzdať. Dnes už na sociálnej sieti láka ľudí do zážitkovo – plaveckého bazéna, bazéna s vlnobitím či do bazénov pre deti. Aj napriek vzniknutému problému tak kúpalisko zostáva naďalej funkčné, mimo prevádzky sú len bazény s termálnou vodou. Tie chce vedenie kúpaliska opäť otvoriť hneď, ako bude disponovať potrebnými povoleniami.

zdroj: TASR/Henrich Mišovičl

Pred bránami vyhľadávaného kúpaliska sa dokonca uskutočnila demonštrácia, na ktorej ľudia vyjadrili nespokojnosť s odstavením termálnych vrtov.

Vedenie kúpaliska tiež poukázalo na skutočnosť, že Podhájska zamestnáva desiatky ľudí, ktorí sa teraz dostávajú do existenčných problémov. 

Vysvetľuje, že v niektorých prípadoch sú v rámci cestovného ruchu Podhájskej zamestnané celé rodiny. Ide pritom aj o ľudí v pokročilom veku, ktorým chýba len pár rokov do dôchodku a nevedia, kde sa opätovne zamestnajú. Vyzývajú MŽP, aby neodkladne konalo a zbytočne nepredlžovalo súčasný stav.

zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Podľa zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia kúpalisko čerpalo vodu z geotermálneho vrtu a využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia. SIŽP preto uložila spoločnosti pokutu vo výške 128 978 eur.

Vzápätí sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí o oprávnení čerpať vodu z geotermálneho prameňa bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala ešte v minulom storočí, konkrétne v roku 1994.

zdroj: TASR/Polícia SR

To znamená, že kúpalisko v Podhájskej vypúšťalo dlhé roky znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava nelegálne. Zistilo sa, že v dôsledku vypúšťania odpadových vôd z kúpaliska Podhájska došlo ku umŕtveniu rieky a výrazným škodám na životnom prostredí.

Minister životného prostredia Ján Budaj už začiatkom júna informoval, že niektoré podnikateľské subjekty na základe chybných meraní platili za odčerpanú vodu v Podhájskej oveľa menej, než reálne mali. Podľa SIŽP jeden zo subjektov zase neodviedol geotermálnu vodu späť tak, ako mal. Vyčerpal tak napríklad 220-tisíc metrov kubických vody, ale reinjektovaných bolo o 60-tisíc metrov kubických vody menej. 

Inšpektori SIŽP ďalej navyše počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých do rieky vytekala ďalšia, hnedo zafarbená odpadová teplá voda.

Vďaka vyšetrovaniu polície sa odhalilo, že expert predkladajúci analýzu termálnej vody v Podhájskej, zatajil prítomnosť rádioaktívnych prvkov.

Vec je o to závažnejšia, že niektoré rádioaktívne prvky sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity.

To znamená, že na základe sfalšovaných analýz zloženia geotermálnej vody Podhájska povoľovalo MŽP čerpanie geotermálnych vôd do verejného kúpaliska. Išlo pritom o vodu, ktorá mohla poškodzovať zdravie verejnosti. 

Rezort životného prostredia tvrdí, že robí všetko pre čím skoršie „zosúladenie využívania geotermálneho vrtu v Podhájskej so zákonmi“. Deklaruje pritom, že vykoná všetky možné kroky k obnoveniu čerpania termálnych vôd.

MŽP v uplynulých týždňoch obnovilo aj zloženie expertnej komisie, od ktorej závisí množstvo čerpania podzemných vôd. Komisia zasadne ešte tento mesiac a po obdržaní analýzy skutočného, nie sfalšovaného zloženia termálnej vody zaujme stanovisko. Práve od neho bude závisieť osud Podhájskej.

Prítomnosť rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách je prirodzená

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ubezpečuje občanov, že nie je žiadny dôvod na paniku.  „V súvislosti s medializovanou témou rádioaktívnych prvkov v termálnych vodách si dovoľujeme konštatovať, že ich prítomnosť v termálnych vodách je prirodzená a závisí od geologického podložia, z ktorého sa termálna voda získava. Vzhľadom na to, že prítomnosť rádioaktívnych prvkov sa v termálnej vode predpokladá, v súčasnosti národná ani európska legislatíva nestanovuje kritériá na hodnotenie prítomnosti rádionuklidov v termálnych vodách určených napríklad na kúpanie,“ skonštatovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

ÚVZ zároveň uviedol, že v spojitosti s geotermálnou vodou sa informovalo o rádiologických ukazovateľoch, ktoré sú definované pre pitnú vodu, prírodnú minerálnu vodu alebo pramenitú vodu určenú na ľudskú spotrebu. „Tieto rádiologické ukazovatele nie sú definované pre podzemnú geotermálnu vodu. Chceli by sme upokojiť verejnosť a uviesť, že ani v prípade pobytu ľudí v termálnom kúpalisku a náhodného požitia termálnej vody z kúpaliska z uvedeného vrtu sa nepredpokladá ohrozenie ich zdravia,“ uviedla Račková.

Stanovisko ÚVZ potvrdzuje aj Viktor Goliáš z Ústavu geochémie, mineralógie a nerastných zdrojov Karlovej univerzity v Prahe. „Z hľadiska minerálnych vôd, ku ktorým Podhájska určite patrí, je rádioaktivita vnímaná ako pozitívna zložka, ktorá pôsobí liečivo. Panika je určite zbytočná,“ zverejnila vyjadrenie odborníka obec Podhájska, ktorá je prevádzkovateľom kúpaliska.

Na potrebu ochrany zdravia občanov poukázal aj premiér Eduard Heger. „Rozhodnutie o zatvorení termálnych bazénov nie je ľahké. Je to však rozhodnutie na základe parametrov vody. Najdôležitejšie je, aby sme ochránili zdravie občanov. To je primárne kritérium, ktoré musíme brať do úvahy,“ priblížil predseda vlády.

„Máme záujem, aby Podhájska mohla fungovať v čo najbežnejšom režime. Ak by sa ukázalo, že sa tam falšovali čísla a že ľudia sa chodili veselo kúpať do rádioaktívnej vody, tak s tým niečo musíme robiť. Budeme pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc tomuto regiónu, pretože si uvedomujeme, že je veľkým zdrojom pracovných miest. Prioritné musí byť zdravie,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

ÚVZ ubezpečuje verejnosť, že regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) pravidelne vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a pri kontrolách sa striktne riadia platnou legislatívou, ktorá stanovuje parametre kvality vody vhodnej na kúpanie.

„Ubezpečujeme tiež, že RÚVZ povoľujú prevádzku iba tých kúpalísk, ktoré tieto parametre kvality vody spĺňajú. Legislatíva okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody, limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a prevádzku prírodných kúpalísk, biokúpalísk a krytých a nekrytých umelých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ zabezpečiť,“ potvrdila Račková.

Zdroje: MŽPSR, SIŽP, tkpodhajska.sk, TASR, Facebook/Termálne kúpalisko & wellness Podhájska - oficiálna stránka

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech