V Rači si budeš môcť kúpiť bytové domy obklopené množstvom zelene. Unikátny komplex stojí desiatky miliónov eur

  • V bratislavskej Rači pribudnú nové byty, s nimi však aj sociálna vybavenosť
  • Dokončenie projektu je naplánované na rok 2025
pjimage – 2021-12-21T151356.951
Hroznový sad
  • V bratislavskej Rači pribudnú nové byty, s nimi však aj sociálna vybavenosť
  • Dokončenie projektu je naplánované na rok 2025

V bratislavskej časti Rača vyrastie komplex bytových domov, ktorého hodnota bude približne 40 miliónov eur. Informuje o tom agentúra SITA. Informácie o chystanom projekte vyplývajú zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Za projektom stojí spoločnosť Hroznový sad. 

Ako sa uvádza v zámere, jeho účelom je je výstavba bytových domov, ktoré do tejto mestskej časti prinesú komunitné, relaxačné a športové priestory.

Projekt by mal pozostávať z 8 objektov, ktoré budú rešpektovať svahovitosť tamojšieho terénu. „Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna,“ dodáva navrhovateľ.

Na pozemok sa bude vstupovať z križovatky Kadnárová-Hečkova. V súčasnosti sa na severnej hranici pozemku nachádza poľná cesta, no tá sa premení na cyklistickú Podkarpatskú radiálu R33, ktorá bude prepájať Raču s centrom mesta.

Tento pozemok je mierne svahovitý, klesajúci juhovýchodným smerom, oplotený z juhovýchodnej strany. „V susedstve, v dolnej časti sa nachádza šesť štvorpodlažných až osempodlažných bytových domov,“ uvádza navrhovateľ. V dolnej časti pozemku je neudržiavaná náletová zeleň a v hornej časti bývalý vinohrad.

Námestie a cyklokaviareň

Ako uvádza agentúra SITA, prvá časť projektu pozostáva zo štyroch polyfunkčných domov, ktoré svojím usporiadaním medzi sebou vytvárajú oddychovú zónu pre sedenie, grilovanie, športové a spoločenské aktivity so zónou pre deti s preliezačkami a malé susedské námestie.

Túto časť tvoria 6 až 8 podlažné bodové bytové domy, ktoré reflektujú vyššiu zástavbu susedných objektov, pričom každé podlažie bude pozostávať zo 7 bytových jednotiek.

Druhá časť je tvorená skupinou ďalšími 4 malopodlažnými bodovými bytovými domami. Aj medzi týmito domami bude vytvorený priestor komunitné a oddychové aktivity obyvateľov ako je vyhliadka nad dažďovou záhradou.

Chýbať tu však nebude ani malé námestie a oddychové plató slúžiace na spoločenské aktivity a vybudovanie cyklokaviarne. Objekty E,F,G a H sú nižšej výšky a nepresahujúcej 5 podlaží.

Objekty neobsahujú obchodný parter ani žiadne iné prenajímateľné jednotky. Typické podlažie tejto časti obsahuje 5 bytových jednotiek.

zdroj: Hroznový sad

„Hlavnú časť občianskej vybavenosti územia budú tvoriť služby ako: potraviny, banka, holičstvo a iné, ktoré spĺňajú základnú občiansku vybavenosť moderného lokálneho centra. Medzi základnú vybavenosť uvažujeme aj s denným centrom pre seniorov a základnými zdravotníckymi ambulantnými službami – všeobecný lekár, zubár, očné atď.,“ vysvetľuje sa v zámere projektu.

Tie dve celky majú spoločných niekoľko záležitostí, no tou najhlavnejšou je vytvorenie bývania so vzťahom k verejnému priestoru a s kontaktom so zeleňou.

„Z tohto dôvodu bude celé územie pokryté zelenými a parkovými plochami, zelenými strechami objektov, vegetačnými pochôdznymi strechami podzemných garáží doplnených množstvom vysokej zelene,“ uvádza sa v zámere. 

zdroj: Hroznový sad

Pešie prepojenie pozemku tvorí hlavná os prepájajúca bezbariérovo oddychové a spoločenské priestory. Cyklistické prepojenie tvorí meandrujúca cyklotrasa, ktorá kopíruje vrstevnice terénu.

Komunikácia pre automobily je ukončená v hornej časti pozemku obratiskom a neumožňuje tranzit cez územie.

S výstavbou by sa mali začať v prvom kvartáli roka 2023 a ukončenie stavebných prác je načasované na koniec roka 2025.

Zdroje: SITA , Hroznový sad Bratislava

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá