V Sili­con Val­ley sa dá zaro­biť 30 000 $ za lov ľudí

Peter Lastovecký / 28. augusta 2015 / Tools a produktivita

Nie však za ich doslov­né love­nie. Lov­ci ľudí sú HR pra­cov­ní­ci zod­po­ved­ní za obsa­dzo­va­nie pra­cov­ný­ch pozí­cií. V mies­te, kde síd­lia všet­ci veľ­kí hrá­či to nie je len o tom, že si dovo­lia nadš­tan­dar­tne pla­tiť svo­ji­ch zamest­nan­cov, tu si musia pri­pla­tiť aj tým, kto­rí im vybe­rú tých naj­lep­ší­ch.

 

O tom že to berú vážne svedčí fakt, že CEO startupu zaplatil rekrúterom v priebehu roka za nájdenie 15 inžinierov do svojej firmy sumu 500 000 $. Informoval o tom šéf spoločnosti Teleport, startup vývíjajúci softvér na pomoc ľudom s odchodom za prácou.

Také sumy za jednu hlavu vôbec nie su prehnané, lovec si bežne necháva platiť 20-30% zo všetkého, z platu zamestnanca, podielu na akciách a na viac ešte aj bonus keď je uzatvorená zmluva. Priemerný plat softvérového inžiniera v Palo Alto, srdci Silicon Valley, je 108 000 $ ročne. Pre tieto mega-korporácie je samozrejmosťou prihodiť ešte bonus 15 000 $ a ďalších 50 000$ z podielu na akciách spoločnosti.

 

Pri týchto sumách sa ani nemôžeme diviť, ako je možné že niektoré startupy tak rýchlo minú kapitál.

Zdroj: Business Insider

Pridať komentár (0)