V slovenskej väznici si vieš zarobiť aj 3 200 eur, momentálne tu hľadajú nových zamestnancov

  • Ak ťa láka práca vo väznici, teraz máš jedinečnú šancu sa tu zamestnať
  • Zbor väzenskej a justičnej stráže otvoril množstvo nových pozícii s nástupným platom od 642 eur do 3200 eur
TASR/Martin Palkovič, Jakub Kotian
  • Ak ťa láka práca vo väznici, teraz máš jedinečnú šancu sa tu zamestnať
  • Zbor väzenskej a justičnej stráže otvoril množstvo nových pozícii s nástupným platom od 642 eur do 3200 eur

Zbor väzenskej a justičnej stráže spustil nábor nových zamestnancov. Ľudí láka najmä na pravidelný a stabilný príjem, pričom nástupný plat tu začína na sume 997 eur. Očakávať však môžeš aj kariérny rast. Ak budeš mať záujem, zbor ti vie dokonca zabezpečiť ubytovanie, stravovanie a dovolenku v rozmedzí 6 až 7 týždňov, bez ohľadu na tvoj vek.  Podobne ako zamestnanci štátnej správy, aj v tomto prípade máš možnosť absolvovať rehabilitácie a dovolenku vo vlastných zariadeniach zboru.

Je tu aj pár základných požiadaviek, ktoré musíš pred nástupom do radov ZVJS spĺňať. Musíš mať ukončenú strednú školu s maturitou, byť zodpovedný, spoľahlivý a fyzicky ako aj zdravotne spôsobilý.

Počíta sa aj s tvojou bezúhonnosťou, pričom sa nevyhneš ani informatívnemu pohovoru a testu zo slovenského jazyka. Taktiež absolvuješ fyzické, zdravotné a psychologické testy. V neposlednom rade musíš mať minimálne 21 rokov a trvalý pobyt na Slovensku.

Prijímacie konanie

Mnohých určite zaujíma, ako vlastne prebieha prijímacie konanie v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Mal by si vedieť, že tento proces zahŕňa niekoľko fáz. Najskôr obdržíš pozvanie na pohovor. Väčšinou sa tak stane jeden týždeň po tom, ako prejavíš záujem o túto prácu. Následne ťa čaká asi hodinový informatívny pohovor, pričom výber uchádzača v komisii trvá jeden deň. Zbor ťa potom čo možno najskôr kontaktuje a do rúk dostaneš podklady k prijímaciemu konaniu.

Ďalej ťa čakajú fyzické testy a test zo základov slovenského jazyka, ktoré prebehnú v jeden deň. Nutnosťou je aj prejdenie psychologickými testami a do jedného týždňa môžeš očakávať aj zdravotné testy.

Štart v zbore

Od prijatia do služobného pomeru si ako čakateľ junior v adaptačnej fáze, ktorá trvá približne dva mesiace. V nej budeš bližšie oboznámený so všeobecnými činnosťami a organizáciou zboru, čo potrvá cca. jeden mesiac. Ďalej sa musíš pripraviť na štvortýždňovú stáž na základných oddeleniach ústavu. Prvé dva týždne budeš na na oddelení ochrany a dva týždne na oddelení výkonu väzby a výkonu trestu.

Chcel by si pracovať pre ZVJS?

Čaká ťa aj trojmesačné štúdium v Inštitúte vzdelávania ZVJS. Tu absolvuješ základné odborné vzdelávanie a získaš aj základné policajné vzdelanie. Najbližší mesiac po ukončení štúdia nasleduje postup na konkrétnu pozíciu a mieriš do adaptačnej fázy.

„Cieľom adaptačnej fázy je oboznámiť čakateľa juniora a čakateľa s obsahom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov týkajúcich sa zboru, služobného pomeru príslušníka zboru, výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,“ objasňuje ZVJS.

Počas teoretickej časti adaptačnej fázy sa oboznámiš napríklad s tvojimi základnými právami a povinnosťami a s dodržiavaním služobnej disciplíny. Lepšie pochopíš aj pravidlá služobnej zdvorilosti a disciplíny, ktorá sa týka tvojho výstroja.

Naučíš sa aj etický kódex, ako zachádzať s obvinenými a odsúdenými či ako využívať donucovacie prostriedky. Presne zistíš aj to, aké sú zásady vstupov do strážených objektov zboru a ochrany utajovaných skutočností. Treba mať však na pamäti, že o veciach, s ktorými si sa oboznámil pri plnení úloh budeš mať povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Potom nasleduje aj praktická príprava, ktorá je zameraná najmä na získanie potrebných zručností v rámci ZVJS. Ide napríklad o streleckú prípravu, ktorá pozostáva z teórie streľby, rozloženia a zloženia zbraní či pomenovania ich kalibrov.

Koľko si zarobíš?

ZVJS má aktuálne otvorených spolu 16 voľných pozícií. Ako samostatný odborný referent oddelenia výkonu trestu môžeš počítať s platom od 642 eur. Ako vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia dostaneš od 2358 eur do 3200 eur v závislosti od zaradenia do platového stupňa podľa priznanej praxe. Voľná je aj pozícia samostatného strážnika úseku strážnej a eskortnej činnosti oddelenia ochrany v Ružomberku, kde ponúkajú plat od 997 eur. 

Po cca. 5 mesiacoch bude tvoj mesačný plat 1097 eur a viac, v závislosti od započítateľnej odbornej praxe. Stať sa môžeš aj spojovacím technikom skupiny informačno-komunikačných technológií, kde začína mzda od 1 110 eur.

Ak si skôr na čísla, možno ťa zaujme práca účtovník úseku platov, miezd v Leopoldove. Ide o 4. platovú triedu s platovým rozpätím od 642 eur do 771 eur v závislosti od zaradenia do platového stupňa 1 až 14 podľa praxe.

Zdroj: ZVJS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech