Vďaka 23-ročnému Ivanovi sa situácia v našej krajine začína pomaly meniť

  • V Škótsku odstraňujú burinu horúcou vodou, Slovensko glyfosátom
  • Vďaka 23-ročnému Ivanovi Iľkovi sa situácia v našej krajine začína pomaly meniť
  • Jeho projekt Zóny bez pesticídov zaujal hneď niekoľko miest na Slovensku
  • Zapojiť sa už môžu aj školy, ktoré odmietajú využívanie ničivých chemických koktejlov
zonyy
archív:Ivan Iľko, VLK
  • V Škótsku odstraňujú burinu horúcou vodou, Slovensko glyfosátom
  • Vďaka 23-ročnému Ivanovi Iľkovi sa situácia v našej krajine začína pomaly meniť
  • Jeho projekt Zóny bez pesticídov zaujal hneď niekoľko miest na Slovensku
  • Zapojiť sa už môžu aj školy, ktoré odmietajú využívanie ničivých chemických koktejlov

Povolený neznamená neškodný

Od jari do leta sa ľudia v mestách a dedinách pohybujú na chemickom bojisku, o ktorom však drvivá väčšina spoločnosti ani netuší. Reč je o všadeprítomných pesticídoch. Ľudia nikdy presne nevedia čoho a kedy sa nadýchnu, čo zjedia alebo sa im dostane pod kožu. Spoločnosť si zvykla postrekovať zeleninu, chodníky, trávniky aj ovocné stromy.

Problémom je, že pesticídy necítiť , nevidieť a ak práve nezbadáme človeka s postrekovač na chrbte zostávame v blaženej nevedomosti. Deti sa hrajú, rodičia sú spokojní. Kto by si predsa spájal poruchy správania, vývinové vady, metabolické ochorenia, rakovinu, s pesticídmi, ktoré sa dajú bez problémov kúpiť v obchode?

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: pesticides.news

Za­tiaľ, čo iné kra­jiny sa bijú o to, aby škod­livé látky čo možno naj­viac eli­mi­no­vali, my tento prob­lém od­sú­vame. Prvé zmeny k nám pri­náša 23-ročný Ivan Iľko s jeho pro­jek­tami. Jedným z nich sú úspešné Zóny bez pes­ti­cí­dov a jeho najnovší počin má názov Školy bez pesticídov.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: pesticides.news

„Projekt Školy bez pesticídov, je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Cieľom projektu je zapojiť školy do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií v školskom prostredí a zabezpečiť  funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti. Školy zapojené do projektu sa zaväzujú k upusteniu od využívania pesticídov a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré využívajú,” hovorí Ivan pre Startitup.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: pesticides.news

Koľko by takéto niečo školy stálo? Podľa Ivana sú všetky spomínané projekty bezplatné. Školy zapojením sa do projektu získajú metodické príručky a prednášky, ktoré priblížia mládeži informácie o pesticídoch vlastným aktívnym učením sa. Na tomto projekte spolupracujú odborníci z Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorí zároveň dohliadajú na odbornú stránku projektu.”

Prvé skvelé výsledky

V súčasnosti je projekt Zóny bez pesticídov úspešne realizovaný v meste Trnava, ktorá vytvorila 7 zón bez pesticídov, medzi ktorými je šesť parkov a jedno sídlisko. Na týchto plochách sa v spolupráci s odborníkmi na ekológiu starajú o dreviny, trávniky a ostatné rastliny podľa ekologických zásad a používajú proti škodcom prírode blízke postupy.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Ivan Iľko

„Vďaka podpore Startitup sa nám podarilo zviditeľniť náš projekt, pričom nás oslovili ďalšie mestá, ktoré majú záujem o zóny bez pesticídov. Najbližšie by naše zóny mali vzniknúť v meste Nové Zámky a Trenčín.”

Zóny bez pesticídov majú šancu vzniknúť po celom Slovensku

Cieľom projektu je zabezpečiť trvalo udržateľnú a bezpečnú údržbu miest, ktorá poskytne zdravé“prostredie pre človeka a prírodu. Iniciátori projektu veria, že zóny bez pesticídov založia po celom Slovensku, a zároveň zabezpečía funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti na školách.

Pomôcť Ivanovi dosiahnuť zdravśie mestá a školy môžeš aj ty.  A to podporou projektu Školy bez pesticídov priamo TU. Ak sa Ivanovi podarí získať grant , jeho projekt by spolu s jeho tímom mohol realizovať na všetkých školách na Slovensku.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Ivan Iľko

„Viem, že nie je možné, aby som chod projektu zabezpečil sám. Naše občianske združenie nemá príjmy, ktoré by pokryli potrebné výdavky a preto by nám grant od SLSP pomohol zabezpečiť šírenie metodických príručiek pre učiteľov, pracovných listov pre žiakov, a takisto by nám umožnil zapojiť študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity ako lektorov projektu. Školy, ktoré by sme nedokázali „odučiť“ my so študentmi, by dostali možnosť zúčastniť sa metodických dní pre učiteľov. Výsledky realizovaného projektu spracujeme pomocou odborníkov z Trnavskej univerzity do odborných a vedeckých štúdií, čo nám pomôže orientovať sa v úspešnosti projektu,” dodáva Ivan.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech