Vďaka novému sklu Gorilla Glass 5 už svoj mobil tak ľahko neroz­bi­ješ

Daška Vanková, thinkapple.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Dnes bol pred­sta­vený nový pro­dukt s náz­vom Gorilla Glass 5 od firmy Cor­ning. Toto sklo je navr­hnuté pre mobilné zaria­de­nia a ponúka lep­šiu ochranu proti roz­bi­tiu pri náhod­nom páde.

Zdroj: macrumors.com

Na videu môžeš vidieť pád tes­to­va­cej makety skla z výšky až 1,6 metra! Sklo bolo po páde nepo­ru­šené. Podľa šta­tis­tík takto síce dopadlo 80% tes­tov, ale Gorilla Glass 5 by mal tvoj mobil ochrá­niť natoľko, že na skle nezos­tane ani náznak po páde.

Gorilla Glass 5 popu­tuje na smart­fóny asi koncom roka 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: wccftech.com

Pridať komentár (0)