Vďaka Slovákom Malta zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

  • Malta sa stala 13. krajinou EÚ, ktorá zavedie zálohový systém
  • IT riešenie pre zálohovanie jej poskytne slovenská spoločnosť Sensoneo
Vratné zálohovacie automaty
Vratné zálohovacie automaty na Malte, BCRS Malta Ltd, Sensoneo
  • Malta sa stala 13. krajinou EÚ, ktorá zavedie zálohový systém
  • IT riešenie pre zálohovanie jej poskytne slovenská spoločnosť Sensoneo

Dnes sa na Malte spúšťa zálohovanie fliaš a plechoviek, aby tak zvýšili mieru recyklácie na 90 %. IT riešenie pre zálohovanie poskytne slovenská spoločnosť Sensoneo, ktorého systém je centrálnym nástrojom zálohového systému, kde sa vykonávajú ti najkľúčovejšie operácie. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.

Slovenská spoločnosť Sensoneo poskytla svoj IT systém Malte

Sensoneo tak v súčasnosti ako prvá a zároveň jediná spoločnosť poskytne IT riešenie pre zálohovanie v dvoch krajinách.

Malta sa stala 13. krajinou EÚ, ktorá zavedie zálohový systém. V rámci tohto systému sa zbierajú jednorazové obaly na nápoje, a to plastové a sklenené fľaše, rovnako ako hliníkové plechovky.

Na Malte bude zálohovanie prevádzkovať spoločnosť BCRS Matla Ltd a Sensoneo jej poskytne centrálny IT systém.

„Práca na systéme Správcu zálohového systému je zúročením veľkej časti nášho doterajšieho know-how v oblasti digitálnej transformácie odpadového hospodárstva. Veľmi si vážime dôveru, ktorú Správca do našej inovatívnej technologickej spoločnosti vložil. Je pre nás veľmi motivujúce podieľať sa na projekte, ktorý má taký pozitívny dopad na recykláciu a široký spoločenský význam,“ povedal Martin Basila, riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo, vďaka ktorej sme mohli začať 1. januára zálohovať aj na Slovensku. 

Sensoneo je prvým a jediným integrátorom systému zálohovania v dvoch krajinách. Peter Kňaz, riaditeľ divízie zálohovania a spätného zberu spoločnosti Sensoneo povedal, že „implementácia systému zálohovania na Malte bola nová odlišná skúsenosť, s inými hráčmi na trhu, verejnými stojiskami a silnou úlohou HORECA segmentu“.

„Aj príklad Malty ukazuje, že zálohovanie je vhodné pre každú krajinu bez ohľadu na jej veľkosť alebo počet obyvateľov. Verím, že Malta bude slúžiť ako impulz pre ostatné stredomorské krajiny, ktoré plánujú zaviesť zálohovanie ako cestu k zníženiu znečistenia a udržateľnejšieho prístupu k cenným zdrojom.“

Malta je pomerne malý ostrov, ktorý počas roka navštívi množstvo turistov a od ostatných krajín EÚ, ktoré zaviedli zálohovanie, sa líši tým, že systém na zálohovanie bol krajine dodaný len za tri mesiace.

„Disciplinovanosť a striktné dodržiavanie pravidiel nie sú práve najtypickejšie charakteristiky stredomorského regiónu, takže zálohovanie prináša aj veľkú príležitosť na kultúrnu zmenu. Sme hrdí na to, že sme prvou stredomorskou krajinou, ktorá túto výzvu prijala,” povedal Edward Chetcuti, generálny riaditeľ spoločnosti BCRS Malta Ltd. 

Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Malta zapojila do zálohovania, bol aj silný cestovný ruch, práve preto do zálohovania zapojila aj segment HORECA (hotelierstvo, gastronomické prevádzky, pozn. red.).

Na Malte sa bude dať nápojový obal vrátiť troma rôznymi spôsobmi: 

  • prostredníctvom zálohomatu, ktorý je umiestnený v obchode;
  • prostredníctvom zálohomatu vo verejnom zálohovacom stojisku (public recycling hub);
  • v obchode, ktorý obal preberie manuálne.

Verejné stojiská majú pomôcť trhu s veľkými supermarketmi, ktoré majú zálohomaty, a na druhej strane s malými obchodmi, ktoré ich nemajú. Vlastné zálohomaty budú mať aj hotely.

Na Slovensku je zálohovanie úspech

K piatku 11. novembra 2022 sa vyzbieralo vyše 692 miliónov kusov zálohovaných PET fliaš a plechoviek. Správca zálohovania o tom informuje na sociálnej sieti.

Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek. Zálohované fľaše a plechovky sú označené veľkým písmenom Z v šípkach, ktoré je v blízkosti čiarového kódu spolu s textom zálohované. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.

Správca poukazuje, že v prípade nevyzdvihnutia zálohy za obaly ich musí povinne investovať do ďalšieho rozvoja zálohovania. „Správca je neziskovou organizáciou a jeho financovanie musí byť vyrovnané. Ak vzniknú prebytky, správca má povinnosť ich použiť výlučne na rozvoj zálohového systému,“ vysvetlil.

Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. V júni sa skončilo prechodné obdobie a od 1. júla tak na pultoch môžu byť len nápoje v zálohovaných obaloch.

Zdroj: Sensoneo

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá