Vedci zistili, kedy sa rakovina prsníka šíri agresívnejšie. Teraz sa liečba môže zmeniť

  • Na štúdii sa podieľalo až 30 žien s rakovinou
  • Vedci sa zamerali aj na experimenty na myšiach
ružová stužka na solidaritu so ženami s rakovinou prsníka
Science alert, Unsplash/Angiola Harry
  • Na štúdii sa podieľalo až 30 žien s rakovinou
  • Vedci sa zamerali aj na experimenty na myšiach

Nová štúdia publikovaná v časopise Nature poukazuje na to, že metastatický karcinóm prsníka sa šíri agresívnejšie v noci. Štúdia tak vyvracia predpoklad, že metastázy rakoviny prsníka sa šíria nepretržite a rovnakou rýchlosťou.

Vďaka výsledkom štúdie sa môže zmeniť spôsob, ktorý v súčasnosti lekári využívajú na odber krvi pri pacientoch s rakovinou.

Portál Science Alert ďalej informuje, že výskumníci sa tejto problematike začali venovať, keď postrehli nevysvetliteľné rozdiely v počte cirkulujúcich nádorových buniek vo vzorkách analyzovaných v rôznych časoch dňa.

Hlavným autorom štúdie je doktor Nicola Aceto, profesor molekulárnej onkológie na ETH vo Švajčiarsku. Podľa jeho názoru môžu tieto zistenia naznačovať potrebu, aby zdravotnícki pracovníci systematicky zaznamenávali čas, kedy vykonávajú biopsiu. 

Do štúdie bolo zapojených 30 žien s rakovinou prsníka. 21 z nich bolo diagnostikované včasné ochorenie, zvyšným deviatim metastatickým ochorením v štádiu IV.

To, čo sa výskumníkom podarilo zistiť, je podľa nich výrazným a neočakávaným vzorcom. Ukázalo sa totiž, že až 78,3 % cirkulujúcich nádorových buniek sa našlo vo vzorkách krvi odobratých v noci. Vo vzorkách zo dňa sa našlo omnoho nižšie percento týchto buniek.

Do výskume boli zapojené aj myši. Tým boli vstreknuté bunky rakoviny prsníka a následne odobraté vzorky krvi počas dňa. Výsledok bol rovnaký ako v prípade žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka. Cirkulujúce nádorové bunky boli oveľa vyššie, keď bola myš v pokoji. 

Podľa vedcov je zaujímavé, že rakovinové bunky „zozbierané“ počas obdobia odpočinku boli vysoko náchylné na metastázovanie, zatiaľ čo cirkulujúce nádorové bunky generované počas aktívnej fázy nemajú metastatickú schopnosť.

Únik rakovinových buniek riadi aj melatonín 

Genetická analýza taktiež odhalila, že bunky odobraté z myší a ľudí v pokoji zvýšili svoju expresiu mitotických génov. V dôsledku toho lepšie metastázujú. Mitotické gény totiž kontrolujú delenie buniek. 

Vedci sa počas štúdie zamerali aj na ďalšie experimenty. Niektorým myšiam spôsobili jet lag zmenou režimu svetla a tmy. Zásah s cirkadiánnym rytmom viedol k masívnemu zníženiu koncentrácie cirkulujúcich nádorových buniek u myší.

V ďalšom experimente sa vedci zamerali na podávanie hormónov, ktoré sú podobné tým nachádzajúcim sa v tele, keď sú myši v bdelom stave. Vedci testovali, či podávanie týchto hormónov ovplyvní počet cirkulujúcich nádorových buniek v pokojovom stave myši.

Počas experimentu boli myšiam pomocou injekcie vstrekované hormóny ako testosterón, inzulín a dexametazón. Ukázalo sa, že počet cirkulujúcich nádorových buniek vo vzorke krvi odobratej počas obdobia odpočinku sa výrazne znížil. V tomto čase býva nádor za normálnych okolností najagresívnejší.

Ďalšia autorka štúdie Zoi Diamantopoulou tvrdí, že výskum ukazuje, že únik cirkulujúcich rakovinových buniek z pôvodného nádoru je riadený hormónmi, ako je melatonín. Tie určujú náš denný a nočný rytmus. 

Zdroje: Nature, Science Alert

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá