Vedecký program NATO ocenil projekt, na ktorom participovali aj Slováci

  • Tento rok Vedecký program NATO - Veda pre mier a bezpečnosť oslavuje už svoje 60. narodeniny
  • Pri tejto príležitosti boli ocenené tri významné vedecké projekty
  • Na jednom z nich participovali aj Slováci
collage
mzv.sk/Pixabay
  • Tento rok Vedecký program NATO - Veda pre mier a bezpečnosť oslavuje už svoje 60. narodeniny
  • Pri tejto príležitosti boli ocenené tri významné vedecké projekty
  • Na jednom z nich participovali aj Slováci

O tom, že na Slovensku máme vedeckú špičku niet pochýb. Veľkým úspechom je, že skupine vedcov sa podarilo objaviť veľkomestá Mayov ukryté pod džungľov (viac si prečítaš TU), Slováci sa tiež za­slú­žili aj o vý­ni­močnú no­vinku vo svete plas­tov, a teda látku, ktorá sa roz­loží omnoho rých­lej­šie než kla­sický plast.

Našinci tiež prišli na to, že čokoláda lieči (viac sa dozvieš TU). Dnes vieme aj o ďalšom veľkom úspechu Slovákov vo svete. Za výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti ich dokonca ocenil vedecký program NATO.

Pri príležitosti 60. výročia založenia Vedeckého programu NATO – Veda pre mier a bezpečnosť boli ocenené tri významné vedecké projekty, pričom za prácu Ústavu informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave spoločne s partnermi z USA, Francúzska (zaujímavosťou je, že aj ďalší člen vedeckého tím z francúzskej Jean Monnet University, má slovenské korene) a Izraelu, si uznanie odniesli aj naši krajania.

Konkrétne za výskum dizajnu a implementáciu kryptografických schém pre autentifikáciu a asymetrické šifrovanie v post-kvantovej zostave, ktorého cieľom bolo nájsť také riešenie, ktoré odolá špecifickým typom kybernetických útokov. Projekt sa realizoval v rokoch 2013 až 2016 pod názvom Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography.

Zdroj: mzv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech