Veľká novinka: Vodičom na Slovensku už nebude dávať pokuty len polícia. Dôvodom je nedostatok policajtov

  • Rozdávať pokuty vodičom už budú môcť aj mestá a obce
  • Dôvodom je nedostatok policajtov
policia
TASR/Roman Hanc
  • Rozdávať pokuty vodičom už budú môcť aj mestá a obce
  • Dôvodom je nedostatok policajtov

Vodičov na Slovensku čakajú pomerne nečakané novinky. V rámci objektívnej zodpovednosti bude môcť vyrubiť pokutu za niektoré delikty aj obec či mesto.

„Obce a obecné polície budú môcť od mája technickými prostriedkami zaznamenávať, prejednávať a pokutovať porušenie zákazu zastavenia a státia vozidiel. Dnes má takúto kompetenciu len Polícia Slovenskej republiky,“ objasňuje rezort vnútra.

Zmeny vyplývajú z novely zákona o cestnej premávke, ktorá týmto spôsobom rozširuje právomoc obcí. Poslanecký návrh novely zákona už stihla schváliť aj Národná rada Slovenskej republiky. Novinka však bola spracovaná spoločne s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.

Čo teda budú robiť mestá a obce? V praxi budú môcť zadokumentovať, ak poruší zákaz zastavenia a státia. Mesto či obec bude tiež vydávať rozkaz o pokute a vybavovať prípadné sťažnosti voči ich rozhodnutiu. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce však už bude musieť viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Mali by vodičov pokutovať mestá a obce?

Prečo bolo nutné pristúpiť k takýmto zmenám? V súčasnosti je možné objektívnu zodpovednosť prejednať len vtedy, ak je zaznamenaná technickými prostriedkami, napríklad kamerou, ktorú  využíva Policajný zbor. Obec tak doteraz nemala možnosť vyhotovovať dôkazy a ani vydávať rozhodnutia v takýchto prípadoch.

Polícia ale nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke. Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov.

polícia kontrola opatrenia
zdroj: TASR/František Iván

„Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla je totiž príliš časovo, personálne a finančne nákladné a často bez žiaduceho výsledku,“ konštatuje rezort vnútra.

„Je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce,“ tvrdia predkladatelia novely zákona.

Toto rozhodnutie má prácu polície odľahčiť aj v časoch, kedy majú príslušníci Policajného zboru plné ruky kontrolovania dodržiavania epidemiologických opatrení. Polícia deklaruje, že na tieto účely v maximálnej možnej miere využíva všetky dostupné sily a prostriedky. 

Len pre predstavu, počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby sa pohybuje na úrovni 1 191. V prípade ozbrojených síl to je 234 príslušníkov. V rámci zvýšeného výkonu služby ide až o 5 411 príslušníkov PZ a 3 126 vojakov a vojačiek z OSSR.

Za jediný týždeň pritom odkontrolujú viac ako 93-tisíc ľudí. Len v týždni od 29. marca 2021 do 4. apríla 2021 policajti zistili viac ako 4 522 priestupkov a deliktov, pričom napomenutím bolo vybavených 719 prípadov.

V niektorých prípadoch museli pristúpiť aj k udeľovaniu pokút. Spolu ich za jediný týždeň rozdali viac ako 3 300 za spolu 137 454 eur.

„Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie,“ opisuje vyťaženosť svojich príslušníkov Policajný zbor. 

Zdroje: NRSR, MVSR, Polícia Slovenskej republiky

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech