Každý biznis by ste mali začínať v ringu | Robíme to inak

Skill LAB je neobyčajná telocvičňa, v ktorej si môžeš rozvíjať zručnosti dôležité z pohľadu evolúcie človeka. Nejde len o premety, saltá či iné akrobatické kúsky.

Ide o schopnosť ľudského tela generovať silu, rýchlosť, výbušnosť, obratnosť ale aj ohybnosť. Akrobatické prvky a cviky s vlastnou hmotnosťou sú len nástrojom na to, aby si nadobudol takmer zabudnuté fyzické zručnosti.

Za obľúbeným projektom Skill LAB, okolo ktoré sa vytvorila silná komunita s pevnou disciplínou, stojí Vlado Zlatoš, ktorý nás bratislavskou prevádzkou previedol.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní