Fitko som zmenil za jogu. A môj život sa úplne zmenil

Zau­jíma vás joga, radi od­dy­chu­jete pri ne­tra­dič­ných ma­sá­žach alebo si len radi po­se­díte pri dob­rej ká­vičke?

Štú­dio jogy Prak­riti v Bra­ti­slave by mohlo byť pre vás to pravé. Už roky je známe tým, že pod jed­nou stre­chou po­sky­tuje všetky tri spo­mí­nané služby, a to na vy­soko kva­lit­nej úrovni.

Vyspovedali sme Jara Paveka, ktorý túto myšlienku priniesol do Bratislavy.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní