Video­týž­dňov­ka

Richard Bednár / 4. mája 2014 / Tech a inovácie

Sú star­tu­py, kto­ré je lep­šie opí­sať. Ale nie­kto­ré jed­no­du­cho tre­ba vidieť. Pre­to vznik­la video­ví­ken­dov­ka. Pra­jem vám prí­jem­né poze­ra­nie plné inšpi­rá­cie.

 

Neveríte, že startup môže vzniknúť kdekoľvek? Napríklad na trhu s vešiakmi? Firma Cliq is Here jeden má. Aj keď riešenie je trochu drahšie. 

 

Led svetlá priniesli do domácností farebnosť. Firma m!Qbe vytvorila jednoduchý ovládač, s pomocou ktorého by ich dokázali ovládať aj aj starší ľudia. Momentálne hľadá investície na Indiegogo. Ešte chýba niečo cez 100 000 dolárov.

 

Pri prehľadávaní internetu narážam často na zaujímavé videá, články, fotografie alebo citáty. Keby sa tak dali jednoducho chytiť a niekam hodiť... Vlasne, myslím, že program Dragdis by mohol byť riešením.

foto: i1.ytimg.com

Pridať komentár (0)