Vidiecku zástavbu „osviežila“ novodobá vilka, ktorá definuje moderné bývanie na dedine

  • Nielen na Južnej Morave, ale aj v našich obciach sa klasická rastlá štruktúra sídla postupne mení
  • Vytráca sa primeranosť, mierka, príjémná jednotnosť
  • Pôvodnú zástavbu, ktorú držali pokope nepísané pravidlá (do značnej miery definované efektívnym využitím parcely a obmedzeným ekonomickým a materiálovým fondom) strieda nová neregulovaná výstavba
BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma
  • Nielen na Južnej Morave, ale aj v našich obciach sa klasická rastlá štruktúra sídla postupne mení
  • Vytráca sa primeranosť, mierka, príjémná jednotnosť
  • Pôvodnú zástavbu, ktorú držali pokope nepísané pravidlá (do značnej miery definované efektívnym využitím parcely a obmedzeným ekonomickým a materiálovým fondom) strieda nová neregulovaná výstavba
PODĽA ČLÁNKU OD AUTORA MARTINA ŤAŽKÁ, ARCHINFO.SK, AUTORI PROJEKTU: ING. ARCH. JAN HORA, MgA. BARBORA HORA, ING. ARCH. JAN VEISSER, INVESTOR: MAREK A LENKA

Znojemský ateliér je známy najmä vďaka vydareným rekonštrukciám. Za zmienku stojí napríklad Štajnhaus v Mikulove nominovaný v poslednom ročníku Českej ceny za architektúru. Tentokrát však zadanie znelo inak: “Navrhnite nám súčasný dedinský dom.” Architekti stáli pred neľahkou úlohou. Ako nadviazať na prirodzený kontext? Zapadnúť a doslovne nekopírovať?

Dom v obci Božice sa snaží do okolitého kontextu zapadnúť svojou „normálnosťou“. Neodťahuje od ulice a neustupuje do hĺbky parcely. Naopak, poctivo drží stavebnú čiaru. Do ulice však nenastavuje garáž, ale hrdú štítovú stenu s plasticky stvárneným oknom. Štíhly objekt je “zarezaný” do úzkeho pozemku, priedomie chráni presah sedlovej strechy. Remeselný detail sa úplne nevytratil…

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

Koncept

„Na úvod jsme se museli vydat poznat současnou moravskou vesnici a definovat si, co takový pojem vesnický dům dnes znamená. V současnosti se na vesnici staví často nekontextuálně, v rozporu se staletým územním rozvojem a bezohledně k okolí. Domníváme se, že česká a moravská vesnice zažívá jednu ze svých historicky největších urbanistických krizí. Východiskem projektu je, že vesnický dům se nemůže chovat jako městská vila. Je třeba se vrátit k ulici a otevřít se jí. Neuzavírat domácnost za nepropustnou bariérou a nastavit k ulici tvář okno místo zadnice reprezentované v současnosti garáží. Na druhou stranu je pro vyvážení situace nutné poskytnou dostatek soukromí dvora,“ vysvetľujú svoj prístup architekti.

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

Miesto

Pozemok sa nachádza na okraji obce, kde klasickú dedinskú zástavbu ukončuje susediaca novodobá “vilka”. Pozemok je úzky, svahovitý. Štíhla proporcia domu sa približuje objektom pôvodnej zástavby. Architekti sa snažia rešpektovať uličnú čiaru, dom je osadený takmer na hranicu susedného pozemku. Stavba sa postupne zarezáva do terénu, prirodzená topografia pozemku zostáva zachovaná.

Konštrukcia

Architekti pôvodne zvažovali použitie nepálenej hliny, pretože stavebník je poľnohospodár a mal dostatok slamy aj kravského lajna. Nakoniec však zvíťazila konštrukcia z konvenčných plynosilikátových tvárnic. Dom však na pohľad ostáva verný tradícii. “Střecha je červená, zdi bělostné tak, že jeden musí ve vyprahlém jihomoravském létě mhouřit oči. Zápraží poskytuje útěchu stínem,” podotýkajú autori.

Viac podobných článkov nájdeš Archinfo.sk

Otvor

Dom sa k ulici stavia štítom s rozmerným oknom. Arkier jemne vystupuje pred fasádu, prechodové hrany sú zaoblené. O najvýraznejšom architektonickom prvku sa viedli dlhé debaty. Architekti sa snažili vyzdvihnúť kontakt s ulicou a artikulovať súčasným spôsobom reprezentatívny štít dedinského domu. “Odmítali jsme přistoupit na malá okna a snažili se vyhnout přehnanému romantismu,” dodávajú.

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

zdroj: BoysPlayNice - Jakub Skokan, Martin Tůma

Dom bol prvým komerčným zadaním ateliéru ORA. Realizácia trvala tri roky, vrátane projektu štyri. “Za tu dobu jsme s investory navázali přátelské vztahy a do Božic se stále rádi vracíme,” uzatvárajú architekti.

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech