Vláda si pre firmy pripravila balíček prežitia epidémie koronavírusu

 • Vláda predstavila celkov 31 opatrenní, ktoré majú pomôcť firmám na Slovensku a stimulovať hospodársky rast
 • Podnikatelia môžu napríklad podať daňové priznanie v neskoršom termíne, odložiť platenie daní, či dočasne neodvádzať odvody
Vláda (na snímke vľavo predseda Peter Pellegrini) si pre firmy pripravila balíček, ktorý im má pomôcť prekonať krízu v súvislosti s epidémiou koronavírusu., SITA/Branislav Bibel, Milo Fabian
 • Vláda predstavila celkov 31 opatrenní, ktoré majú pomôcť firmám na Slovensku a stimulovať hospodársky rast
 • Podnikatelia môžu napríklad podať daňové priznanie v neskoršom termíne, odložiť platenie daní, či dočasne neodvádzať odvody

Vláda v stredu vzala na vedomie súbor 31 opatrení, ktoré by mali pomôcť slovenskej ekonomike zmierniť dopady v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.

Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky,“ informuje Ministerstvo hospodárstva.

Opatrenia sú rozdelené na bezodkladné, také, čo si vyžadujú legislatívnu úpravu, zamerané na prevenciu a také, ktoré podporia opätovný hospodársky rast.

Bezodkladné opatrenia

 • Poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre podniky prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Eximbanky
 • Odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby do 30. 6. 2020
 • Odklad povinnosti zaplatiť daň
 • Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH
 • Predĺženie lehôt na daňové kontroly
 • Odpustenie úrokov z omeškania z oneskoreného platenia preddavkov na daň z príjmov
 • Odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca do júna 2020 pre právnické osoby a SZČO
 • Úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu
 • Platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace
 • Zníženie koncových cien elektriny
 • Odklad splátok úverov hypotekárnych úverov a leasingov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri (po rokovaní bankovým a finančným sektorom), vznik nových bankových produktov
 • Obmedzenie kontrol a udeľovania pokút

Opatrenia, ktoré si vyžadujú zmenu legislatívy

 • Zmeny v podmienkach ošetrenia člena rodiny (OČR)
 • Zavedenie nového inštitútu s názvom „Karanténna práceneschopnosť”
 • Zjednodušenie podmienok poskytovania príspevku na udržanie pracovného miesta a umožniť jeho poskytovanie aj pre malé a stredné podniky a SZČO
 • V súvislosti s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov by sa mala zmeniť vyhláška a umožniť na dezinfekčné účely použiť aj nedenaturovaný lieh, zriedený na 70 %

Opatrenia zamerané na prevenciu

 • Zaviesť v podnikoch, ktoré majú strategický význam pre jeho chod a zásobovanie, urýchlené testovanie zamestnancov na COVID-19
 • Vzhľadom na preťaženú telefónnu a dátovú sieť umožniť prednostné spojenie pre SIM karty strategických a energetických podnikov zabezpečujúcich fungovanie kritickej (energetickej) infraštruktúry
 • Slovenská pošta má automaticky predĺžiť dobu uloženia doporučených zásielok

Opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu

 • Upraviť možnosť odpisu daňovej straty tak, aby sa odpis daňovej straty nelimitoval žiadnym spôsobom, prípadne limitoval len určitým obdobím
 • Podpora investovania v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania a prostredníctvom nástrojov SIH, EIB a SBA

Materiál vznikol na základe podnetov od zamestnávateľských a podnikateľských zväzov a združení. Ako konštatuje rezort hospodárstva, vláda a ústredný krízový štáb prijali a prijímajú opatrenia na spomalenie šírenia vírusu, ktoré síce chránia zdravie, ale zároveň spôsobujú priame negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku.

„Obmedzenia a reštriktívne pravidlá pre podniky, strmý pokles dopytu, nutnosť chrániť zdravie zamestnancov a spoločenská zodpovednosť podnikov, spôsobujú a ohrozujú likviditu a peňažný tok a prežitie podnikov a zamestnancov. Tak, ako je pre zvládnutie tejto bezprecedentnej situácie nevyhnutné podporiť zdravotnícky systém a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutná aj podpora ekonomiky, podnikov a zamestnancov, ktorí sú zodpovední za životaschopnosť štátu a jeho elementárne fungovanie a zásobovanie,“ uvádza ministerstvo.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK